Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Ο Κοντονἡ5 ·
(ξανα) δήλωσἑ 
Ι 'ια ια
νεα· νααιιει...
Γ Γραφει ο ΠΑΝΟΣ Λ0ΥΠ0Σ Σελ. 2
Τριτη 20 ΟκΥωΒριου 20"5 / Φ0λλο ΤΟΊ 4 (22Ί4) / ε Ί .30
Σαιν να" ιι «Μειωσα
...αν μπορεί α ΜΜΜ
να νναιαει ιαν ναιααιααα
Μεινε ια εααιιαιια,
αν ιιιιααει να αειαιιαιααει
και να διαχειριστεί ιιαίιιιες
Νανα αιιαιανς, ως αννα, ·
εκει δειξει αν δεν αιαιενει
τα νδειαιδ αν 
ιαδιιιαιαν›!|
Τ' Ε|ΠΩθΗ|(Ε ΣΤΗ
ΧθΕΣ|ΝΟΒΡΑΔ|ΝΗ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Δ|Ο|ΚΗΣΗΣΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ
...ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ.
'(|0ΛΑΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΑ.
Δ|Ε|(Δ||(ΩΝΤΑΣ. ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ δ
Π|θΑΝ0ΤΗΤΕΣ. θΕΣΗ ΣΤΗΝ τ Η
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑ ΗΡΑΚΛΗ '7 ' `