Πρωτοσέλιδο Έθνος: Χρυσώνουν το χάπι στους αγρότες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡ|Τ" ΧΡΗΜΑΣΠΟΡ
20 οκτοοΡιον εοφ ι_` ΓΚΟλ δι ονοΓ
ἶΓΞΞἘΛΟΥ:'Ο2Ο2 _   
αννΝ.ετπποε.αΡ Ευρωπη5
»ιο-22
.¦ ιιιιιΠιιιΜΕππ“ κ 
Α'ΤΗΣΕ|Σ 'ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡ'Ο 'Με
 ΕΡΓΑΣιΑ
πειστικό:Με”
Μ8-ι4.2τ-2ο ο”   ε.
Ερχονται
τα φαρμακεία
- επιχειρήσει8
Αποφασισμένη να προχωρήσει
σε πλήρη απελευθέρωση του
φαρμακευτικού επαγγέλματσε
εμφανίζεται η κυβέρνηση. »30
Π κΑΤΡογΓκΑΛοΣ
ΗΜ!" ΣΠΠΕ"
Χ"Ρ|Σ Ε'ΣΜ'|Μ|Τ|“
ΚΡ|Τ||Ρ||
κΩΝΣΤΑΝΤ|ΝΟΥΠΟΛΗ
Στρατόπεδα
εκπαίδευσηε
παιδιών από το |5|5
Σοκ στην Τουρκία για τα
«σχολεία» εκπαίδευσπ5 των
τζιχαντιστών. »32
ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΥΠΟ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΤΩΝ ΤΡΑκτΕΡ
ΧΡΥΣΩΜΥΝ
το χάπι στου5 αγρότε5
ΝΤΕΤΑΘΜΙΣΤ|ΚΑ μέτρα για τον περιορισμό τηε
πιβόρυνση8 οτουε κατό κύριο επάγγελμα αγρό
τε8 σχεδιόζει η κυβέρνηση υπό τον φόβο των τρακτέρ.
Προωθούνται αφορολόγητο όριο για επιδοτήσει8 και
διεύρυνση των δαπανών που εκπίπτουν από το φορολογητέα εισόδημα. »4-5
Μικρότερα φορολογικό βάρη για του8 κατ'
επάγγελμα αγρότεε και κίνητρα για του8 νέου8
' Αφορολόγητο όριο για τι8 επιδοτήσει8 και
διεύρυνση των εκπτώσεων δαπανών
ΜΜΜ; " ἔἔ“ἩΜἶ ;|ἰ κι ιἱ,3]ΞΊΜἶ¦ η  Μ' ΜΝ [= Ν:ιιΜΜ.Η .Ρ Μ '1 ΝΝ ἰἰ [Η ΜΜΜΠ|Ἡ¦Ἡ ¦|ι|ὶ|Ι|'Μ¦Μ Ἡ Η Ἡ|ι|ΜΉΨ Η; ι' ζω Ψ ι: ιι 'Ι ΙιἴΜι"ι Η"  “ '1 ~
Η |ΣΤΟΡ|Α Π|ΣΩ ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΤΟ"ΡΑΦ|Α
·'  _ `Ἀ 7   
..ι. Η ι πωπω η Η ΜΜΜ η
'  "4 τό
Ευστρατία. Μαρίτσα και Μηλίτσα! Μιλούν στο «Εθνοε» οι τρει5 γιαγιόδε5 που φρόντισαν το προσφυγόπουλο στη Λέσβο. Μ2. 29