Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: ΑΠΘ: εκπέμπει σήμα κινδύνουRecognized text:
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
Ζουμ στην...
Αδριανουηολη
Τα ίαΑιεθνεςΟεσττ
βαλ ΚινηματογραΦαυ
Αδριανουηολης που
Θα πραγματοποιηθεί
.Γ ¦._
ΟΡΕΣΤ|ΑΔΑ
Εηαναλειτουργεί
το εργοστασιο
ζαχαρη5
28 αελίδε5
Εργασία
Α Μικρέ5
Αγγελίε5
σωστο η·'Μοτο· 
ῖιιίΞ|  ὶ›κ>--¦
· ·_'·Μ
_ ”η ε
β ω _
ί γ · 8 _ ἡ
ΤΡ|ϊΗ 20 οκτηΒΡιον 20ί5 Ι ΕΥΡΩ
ΑΠΘ εκηέμηει
σημα κινδύνου
Οι πρυτανικές αρχές
αναζητ0ὐνκοηηνίετ
και δωρεές!
στη διοίκηση του Αριστοτελείου. μετά τη νέα ηερικοηη
του τακτικού ηροΟηολογιομου του ιδρύματοε για το 2016 κατα 20% σε σχέση με το 20' 5.
καΟώ5 οι ανελαστικέ5 δαησνε5 και οι συμβασιοηοιημένε8 υηακρεὡσει5 υηολογίζονται στα
ί8.5 εκατ. ευρώ. την ώρα ησυ η χρηματοδότηση δεν υπερβαίνει τα ιι.9 εκατ. ευρώ. Η
συνολική μείωση του ηροίίηολογισμου του ΑΠΟ. αηό το 2009 μέχρι και το ΖΟί 6. υπολογίζεται
ότι αγγίζει το 73.596. Η σαιτ
"Μή" Κινδυνεύει και
 . ΕΠπΟμβιε5 ηηρὡτηκατοικία!
Μ)  “ . ΠΜ!
 ατηλε5
 ρωμαικη5 Αυριο κρίνει την ηρασφυγη
ί·  εποχῇ5 Παηαγεωργόηουλαυ
 Ι απο·
.  στα χερια
 47κρανου Στα φετινό εηίηεδατα
δημοτικο τέλη και τα 20ί6
Π ΒΑΝ
Η βαση θα
εγκρίνει τη
στρατηγικη
Οι μαθητέ5.μένουν σπίτι
αηό χτεε
ΜΜΜηΜ
Π σελ. 39
|σὁβια στον
Σμηώκο για
τα εξοηλιστικα
Οαροε - ΠΑΟΚ
και ΠΑΟ - Αρη5
στα ημιτελικό