Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
οι γνωστοί
επισκέπτες
'Ερχονιαι σπιν Αθήνα σήμερα
και θα παραμείνουν για δύο τρεις
πμέρες οι επικεφαλής ιων κλιμακίων ιων θεσμών, προκειμένω να
Μμερωθούν για μιν πορεία σπιν
υλοποίπσιι ιων μεταρρυθμίσεων
μπα πιν υπερψήφισπ του πολωομοσκεδίου. αλλά και να καθορίσουν μιν Μα με σε προαπαιιούμενες δράσεις και ια ορὁσπμα
που ” σαι συνέχεια. Οι Νέων ΚΜ (Ευρωπαϊκή Εππροιπί), Μέλιο Βελκονλέσκου (ΔΝΤ) και Ρασμοσς Παρ
(89). θα ὰοσν·επαφές με κοροφωΜ ΜΜΜ ως Μαιας
και αναμένειαι να επισιρέψοσν
σπιν Ελλάδα τον Νοέμβριο, ή τον
ΜΜΜ ιο Μ, για μιν
επίσπμπ αξι ως οικονο
ΚομΒικό σπμείο είναι και π σσνεορίσω·- μέσω Μιασιωπς- τον
Ειπο ωοιωιη Μ αύριο Ήπαρ·
οι, το οποίο αφ, ενός θα πρασιμσσει πι συνεδρίασπ τον Επ
οι ίδιοι θεσμοίποσ μας Μ
κΦΜΜΜΜΜ
ΜωωΜ“ΜΜω
είναιεκΒιασακιίΜκαιπριν.
·;“_εΝο_ Με ΤΗ ΔΗΜο“γΡΠΑ
 _ 'ο        
ΝΕε3ΝσΘ;ΣΕοΝ=ΕρΜΣΜΣ
'οποσ
ΣΤΟ “ΦΟΥΛ» Ο' ΜΗΧΑΝΕΣ ΤΩΝ ΤΕΣΣΔΡΩΝ ΥΠΟΨΗΦ|ΩΝ
Προβάδισμα Μεϊμοροκη
δείχνουν οι δημοσκοπήσεις
κΡεΜΔΣΜεΝΗ ΣΤ|Σ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ
··π· >  ο __
Β ·η“· · η” ~
Ύποπ·ι·ος θανα·ι·ος
δημοσιογράφοι·
πο «Ατατούρκ»
ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕγΝοϊκΗΣ ργΘΜιΣΗΣ