Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ο ένας."απατπ" για ι; ι " :ἔἔΐἔἔἶἔ“ “Α0
την ΑΕΚ ο αντιπαλος
Η _ . < . 'Ἡ“πήσει" ο
ο Η ΙΣΤΟΡΙΑ Δγο πΡοεΔΡΩΝ Σω 12-13 ΜΑ Ζ»- ΣΦαΙρ0πουλος
ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ Μ
11_ρῳ°_Κ:_/ὁ¦ Μι...
ΔΡ. ΦΥΛ. 810 ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΤιΜιι ΦΥΛΛΟΥ: ΕΥΡΩ 1.30 
Ω ΒΑΣΙΑΗΣ ΕΑ"ΙΑΑΗΣ Α"ΩθΕΩΗΕΙ ΤΩ ΗΕ" ΟΝΑ" “ι ι. Ξ κ:
Το σηρειο κλειδιά
'Οι ΙΙ του ντέρμπι και οι
 θ 7
 › >  ι ι ι .#^~. ΣΑΡΩΣΑΝ
7 > η ι : ΙοΝ ΑΡΗ ιι.
ΔΠΟ|(ΛΕΙΣΤΙ|(ΟΣ 
ΣΧΟΛΙΔΣΤΗΣ η)
ΠΔ ΤΟΝ
"ΠΡΩΤΑΘΛΗΤ'
24-25
. Η Η ' · ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ . Χ
η ΖΑι·κΡεινιπ 
2 .Β || , _ " ¦ ` Ρ `-_ 7 ἔκ' 
ν ι: Ο
Π η Λ  Ξ ι ' η
ΜΜΜ" ΜΕιιοοΣΠιιιιΕΜ£πκιιΜΜαΝαιιπΜκ
ΠΑΘΟΣ Δ ΥΠΑΜΜ
ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΗ( "
σ Π  Ι ¦Ϊ* Ε Ι
Ι = Μην Ελληνικη Δικαιοσυνη
ΕΝΑ ΣΟΥΠΕΡ ΔΙΣΕΛΙΔ0
4 προσωπα
· ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΖΟΥΝ ΑΛΛΑ ΥΠ0ΣΧ0ΝΤΑΙ
ΚΑΙ πεΡΙΣΣοΙΕΡΑ πλω
" Χ ΣΤΟΥΣ ΙΣΩΑ0ΠΣΜ0ΥΣ ΜΑΣ ΒΑ ΔΕΙΤΕἶΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
Μ, ΤΩΝ 50-Ε|(ΑΤ0Μ. ΚΑΙ ΕΝΩ ΗΜΑΣΤΑΝ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα