Πρωτοσέλιδο Θεσσαλονίκη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η ΜἑἶῶΜῇ ΖΑΠί©ΤΞΨΜῶἩΜἩ ίἔ@ἩΜἔΜΜ ΜΕ ©©©ἔΜΣΣ  ]
Τ|Μ|·| 1.30€ · ΕΤΟΣ 51ο · ΑΡ. ΦΥΛ. 11.664
ΝΕΑ ΔΗΜΟ|(ΡΑΤ|Α
Προεκλογική
εκσΤραΤεία
με Την ονομασία
Των Σκοπίων
σΤο εΠίκενΤρο
ΣΕ^. 3
ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΟΚΤΩΒΡ|ΟΥ 2015
και σΤο ίι·ιτετΠετ Μ.ΤΠεκ:Πεε.ρΤ
ΥΛΟΠΟ|Ε|ΤΑ| Το ΣΧΕΔ|Ο ΑΠ|ΚΗΣ ΜΕΤΑι>ι>γοΜιΣι-ιΣ ΤΟΥ ΔΗ ΜΟΥ
Η θεσσαλονίκη
«εκβάλλει» σΤον Θερμαϊκό
Περίκλείεί
Την Πλ@Τεία
ΜηΤρόΠ@λης
καί γίνεΤ@ί Τό νέο
Τ@Πόσημ@
ΤηςΠόλης
Η Αγίας Σ©φίας
νας καινούργιος εμΠορικός Πεζόδρομος. ο οΠοίος σΤην ΠραγμαΤικόΤηΤα θα αΠοΤελεί Τη συνέχεια αυΤού Που ήδη Παραδόθηκε σΤους Θεσσαλονικείς (αΠό Την
Τσιμισκή μέχρι και Τη Μακένζι Κινγκ).
καθώς και μια ΠλαΤεία δίΠλα σΤη ΜηΤρόΠολη. η οΠοία θα θυμίζει Την ισΤορικόΤηΤα Του άξονα και συγχρόνως θα
έχει Το χαρακΤήρα μιας "εκβολής" Προς
Τη θάλασσα, σχεδιάζεΤαι να διαμορφωθούν σΤο νόΤιο Τμήμα Της Αγίας Σοφίας.
ΜεΤά Τον Πεζόδρομο Της Αγίας Σοφίας.
η διοίκηση ΜΠουΤάρη έθεσε ως ΠροΤεραιόΤηΤα Την εΠέκΤαση Των έργων ανάΠλασης και σε ένα δεύΤερο Τμήμα Του
ισΤορικού άξονα. αΠό Το ύψος Της οδού
Τσιμισκή μέχρι και Την Παραλιακή λεωφόρο. Σύμφωνα με Τον αρμόδιο ανΤιδήμαρχο Τεχνικὡν'Εργων. ΠεριβάλλονΤος και ΚαθαριόΤηΤας. Θ. ΠαΠΠά. η δεύΤερη φάση Των έργων ανάΠλασης Του
άξονα Της Αγίας Σοφίας αΠοΤελεί μία
Παρέμβαση ώριμη. ὡσΤε να ενΤαχθεί
σΤο Τεχνικό Πρόγραμμα Του δήμου Θεσσαλονίκης για Το νέο έΤος. ΣΕΛ. 8. 25
ι νο  @ο   ΜμΠ©σί@ ~ΜΜ@ς 
ΒΡΟΒΤ8
ΕΠέλαση
οΤην κορυφή
Οι κίΤρινοι Πέρασαν με 2-1
αΠό Την έδρα Του Εθνικού
Αγιονερίου ΠεΤυχαίνονΤας
Την ΤέΤαρΤη νίκη Τους σε
ισάριθμες αγωνισΤικές και
ΠιάνονΤας Την ΠρὡΤη θέση.
Την οΠοία κανείς δεν
φαίνεΤαι ικανός να Τους
ΜΠΑΣΚΕΤ
Ο Άρης
«κενΤαει».
ο ΠΑΟΚ
ΠαραΠαίει
Βίοι Παράλληλοι για Τους
δύο "αιώνιους" ανΤι Πάλους Της Θεσσαλονίκης.
Την ώρα Που οι κίΤρινοι
οδεύουν αΠό Το καλό σΤο
ΝΤέρμΠι αΠό Τα λίγα σΤο ΚαυΤανΤζόγλειο ΜΜΜ. οΔ¦¦(ὲφολος
Τρομερό θρίλερ σΤο 3-3 ανάμεσα σε Ηρακλή και ΠΑΟΚ. με Τον Δικέφαλο να χάνει Πέ- ΠροβλημαΤίζει με Τις εμ
σΤερήσει. ναλΤι σΤο 90' με Τον ΜΠερμΠάΤοφ και Τους γηΠεδούχους να ισοφαρίζουν σε 3-3 σΤο φανίσεις Του.
ΣΕΛ. 10 δεύΤερο λεΠΤό Των καθ υσΤερήσεων με Τον ΜΠαρΤολίνι.
ΣΕΛ. 11-13 ΣΕΛ. 22-23