Πρωτοσέλιδο Το Βήμα: Ο γάλλος κηδεμόνας. Τι επιδιώκει ο Φρανσουά Ολάντ, τι περιμένει η Αθήνα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕΝΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡ'ΟΣ ΛΑΜΠΡΑκΗΣ ΚΜ Β ΜΥ Μ κεντρικά γραφεια: Μιχαλακοπούλου 80. Μάνο 115 28 ©ΤΟ ΒΗΜΑ η ' ΑΙ 
Ε Με ·6000£ω5 1922 ΜΜΜ ΤΟΥ ΕΥΑΠἘ^Π0Υ. ΜΜΜ τρωω Ό 211 365.7οοο. Ετηαιι: τονιτη8©αο|ηει.ετ Εκδίδεται απο τον Δημοσιογραφικό 7 η
ί.τοε ΟΦ Αριθ. 16423 Ανατολη 07.36 - Δάση 18.44 |πίετπεί: παρα/Μ.ιωιωε.ρ Οργανισμό Λαμπράκη Α.Ε. ΤΙΜΗ,
Ποιοι ΝΑΙ οι «ΝΤΑΒΑιΖ ΔΕΣ» τΩΝ ΜΕΣΩΝΕΝΗΜ ΩΣΗΣ;
 λέω” '“ ' σΤὁιἶἶἶἰἶ9ἱΠΨΒδῆἶζ
χουν περάσει 34 χρόνια από σχέδιο του ΠαΣοΚ που μόλις είχε κυβέρνηση το ζήτημα της ιδιωτι- ληνική επικράτεια (π.χ. ένας δοτην αλησμόνητη εκείνη βραδιά σχηματίσει κυβέρνηση. Απαντώ- κής τηλεόρασης, δήλωσε εμφατι- 00Φὁ00ς) και ο υπουργός Τύπου
του 1981. Ο τότε κυβερνητικός εκ- ντας, στο Ρτεεε Βοοιπ, σε ερώτη- κό: «Ουδέποτε!». Ρωτήθηκε τότε έσπευσε να απανῖήσεΗ :Θα κα·
πρόσωπος, υπουργός Τύπου του ση δημοσιογράφου για το πως θα τι θα γίνει αν ένας τηλεοπτικός τ°°Ρίψ°"με τον δορυφ0Ρ0»! ο'
Α. Παπανδρέου... αποκάλυψε το αντιμετωπίσει η (σοσιαλιστική) πομπός εκπέμπει έξω από την ελ- ΣΜΜσηΜΜ
Τι επιδιώκει ο Φρανσουά Ολάντ, τι περιμενει η Αθηνα
Το απο 880
γάλ Με κηδεμάνα8
και Ερχεται ως εγγυητής των δεσμεύσεωνΤσίπρα και επιτηρητής της εφαρμογής του
οι επενδύσει5 Μνη μονιομ  Γεωπολιτικες στοχευσεις και μπίζνες με τρένα. λιμάνια και ενέργεια
ΣΕΛ|ΔΕΣ Α8-9
ΣΕΛΙΔΑ Α6
εκΑτεπΜππηοΛοΜεΜ τ. ΣτΑοΑκιιΣ: ο Για: τον εΦοπΛιΣτιι
Συντάξει8 και ο ια ηλικἱαε
στην κλἱνη του ατροάγκαλου...
Το σύνολο των συντάξεων τί- σωμα επανασχεδιάΖεται εκ του ως για τα όρια συνταξιο
θεται εν αμφιβάλω, ενώ το μηδενός δηλαδή χωρίςνα ισχὐ- Μ.τοωοςΜσιΜάξων
υφιστάμενο ασφαλιστικό οὐ- ει καμία από τις παλαιότερες και των εισφορών. ΣΕΛ|ΔΕΣ Β2-3
ΠΟΛΕΜΟΣ ζ
ῇ Η «εκκαθάριση» Ε
τ Σαββαΐδου και ι
το πρόστιμο γ τι>ΑπΕΖΑ πειΡΑιαΣ
¦ των €78 εκατ. '
Γάμοε  τ
στον ΣκορΠιο  ετα την αποπομπή θεο- 
στα βηματα ι χἀρηωωωση.ωπ ι
τη5 ΤΖάκι Ωνάση Τ Εσόδων, “Μο κ· ωρας ι
η απαίτησε την παραίτηση της ι
, Ά η διαδόχουτου.ΚατερίναςΣαβ- ε
ρωστδα δισεκατομυριοα ο . . η Μ · · . ι
χος μιλά στο «Βήμα» για    εσΧε$» η ἔάςοἱἑΐμ$ΜΜπἙ ¦
τη ζωή της στον Σκορπιό, τ · ο λ . , . .
Ωνάση Σὲ του αριστερου εκατομμυριουχου κ Μέρα.. τα? με:
μα της. ΣεΛιΔεΣ Μετα ;- εΛιΔΑ Α7 €78 εκατ. ΣεΛιΔΑΑ17