Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Τα 5 SOS στα εκκαθαριστική που μειώνουν τον ΕΝΦΙΑ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 ΤΤ ΤΕ
5 < ,
Σαββατο Τ7 Οκτωβρίου 2015 - Αριθμός φυλλου Τ.726
Τιμή ΤΖΟ € (3 € η έκδοση με τις Προσφορές) - νννννν.ε-Ενμοε.:οΜ
ΣΕ |'|0|Α Σ|·|ΜΕ|Α ΝΑ ΕΑΕΓΞΕΤΕ
Το «ΡΑΒΑΣΑΚ|» Τ0Υ ΤΠ. θ|Κ0ΝθΜ|ΚΩΝ Τ|Α._. ΛΑΘΗ
στα εκκαθαριστικά
που μειωνουν
τον ΕΝΦΙΑ
ΠΩΣ ΜΠΟΡΕ|ΤΕ ΝΑ ΕΝΤ0|'||ΣΕΤΕ
τυχόν λαθη στο εκκαθαριστικό και να
τα εξαλείψετε με διορθωτική δήλωση
Ε9 ωστε να μειωθεί ο φόρος ακινήτων
Τ| ΠΡΕΠΕ| ΝΑ ΠΡΟΣΕΞ0ΥΝ
όσοι κατέχουν αγροτεμόχια, ημιτελή
κτίσματα και όσοι έχουν ψιλή κυριότητα, εηικαρηία ή είναι συνιδιοκτήτες
(Ο) ΠΛΗΡΩΜΕΝθΣ ΦθΝ|Α`Σ θ' ΚθΑΑΣΜΕΝθ| το ΚθΡΑΚ|7 
ΤΡθΜθΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΝΥΧΤΑ
ΕΠΣ `ἱ,:Τι ΑΜ τισ
Η οΡΘοΔοΞιΑΣ
 ΒΤ ΒΑΠ/Δι
Αιτία λον 
Ο |ΑΤΡΟΣ
Μι Νέι€τΑηιιοΞ
 Ι ο” κ. απο!!!
 .·;/42:ΐ ΜΜΜ( ἀέἶῖ?2 άΠ] 7' ά 7 ο)
ΜΕ ΦΟΝΤΟ Το ηΡοΣΦνΠκο
ι" ΑΤΤἩΤῖΤἔΤ ΔΤ ΤἴίιΞΞΪΜΤΤἶΤἩΤἔΤἩΤ ΤΒ]Ζ?Ξ ΤΕΜ ΤΕΤ]Τ_ΤΠιἐ;ἑἶδ3ΤΝΠΑ! ΤἔΤλΤΤΞἑΤ¦_Ξ`ΤίἰζΤΜ @ΝΑΝΤ“ΤεΤἶΜι1ΞιΤΕ'ἴ3ἶΤἔ@ΤϋΤ
Γρήγορο γκολ και
μαχη των ηαγκων θα
κρίνουν το ντέρμηι
"ΡοἔκΠογ·κα '2ξ8ωρα» 
““όιΡ“εέΜ89 σε Ερντογάν 
Η _ η τ
Δωω“ ἐ@=ΔΠ
27ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ κΕΡΔιΣΕ ΤΑ 5,8 ΕΚΑΤ.€ ΣΤΟ ΤΖΟΚΕΡ 
ΜΠ|Λ|ΕΤΑΚ|Α
Γ|Α ΡΥΘΜ|Σ|·|
ΔΑΝΕ|ΩΝ
ΣΤ|Σ 30 ΜΕΡΕΣ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
Αρχές Νοεμβρίου θα λάβουν
εηιστολές οι δανειολήητες

Τελευταία νέα από την εφημερίδα