Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Η Ρενα ωρα πΜΦν·π.
ενα· ο· Με... ΗΜ
τα “των για πωπω"
ουδείς επανω..
Με δεν
εκεί σπππσίπ
Γραφει ο ΤΑΣΟΣ ΤΣΛΤΑΛΗΣ τα 2
Παρασκευη 16 Οκτωβριου 2015 / Φωλλο 1011 (221 ·ιι | € 130
Το ξεσαλωμα τπε «Παραγκα5» συνεχίζεται αμείωτο
ΒΠΠ@ῆΊ@Π@@%
@ΜΠΉ@ Θ] ΜἩΠ@
'Μι ιι σιίιιΒειιπ
Με «σουπας»!
Η «ΩΡΑ» αποκαλύπτει δλουε
τουε παραγοντε8 και δίαιτπτεε
που «φιλοξενπθπκαν» στο
«Καραϊσκακπ» με τπν Μπαγερν
Το «κολλπτο» δίδυμο
Μπουτζιώλπ8 - Σωτπρίου,
ο Δπμπτρδπουλοε και ολοι οι
συναδελφοί του που ήταν εκεί ,
ο η ι  ο πω «περιφερειαρκπε»,
Ο <<Τιγρηε>› τελειωσε ... εν τη 7 τ Χαρπ8 Νικολακδπουλοε και
γενέσει Με τη νέα προσπαθεια  ε - π Ντέπυ Βασσάρα (σελ.32)
για καθυστερηση, απο πλευρα3 Χ ` η ' ί δ ·
δήμου, με ανεκδοτα για αλλο
καιρο στην Νέα Φιλαδέλφεια
Δικαστική ερευνα για το σκανδαλο στπ διαιτησία
' '  π ο
<«!(Β£|ϋ|» Η μαρτυρία “="=ι==“¦"=ἑ“
|'|'|Χ0" Ἡ" 'Η' «"|"|'||||δ'|»
'ιππασία' και Βαπγκπε
Σκεψειε για
επανασκεδιασμδ
 σε φιλοσοφία
και ρόστερ