Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: 7 αλλαγές-σοκ για παλαιούς & νέους ασφαλισμένους
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕέΕΑΑΑΔΑ. |ΤΑΑ|Α. ΑΤΤΑ|Α
  τι 
ΟΣ-ΟΑ Μ |ΑΚΟΣ
ΤΑ ΜγΣιικΑ κΔι Ο' ΠΑΓ|ΔΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔ|ΟΥ κΑΤΡΟΥ|-|(ΑΑΟΥ
Για Μακι3ΜΑ ΔΡ@Μ@Α@ΓΜ
για ιιαῆαιούε & νέου8 ασφαῆισιιένου8 Αυξήσειςέως88%
“ · ·  “ εισιτήρια ουγκοινωνιὡν
·| ΕΕΔΕ
ΣΤ0 55% ΤΕΑΜ:  Σ _
ΠεναΠλήρωση 9ιεισΦΟρές ΑΛΑΛΟΥΜ ΣΑΜΟ 
συνταξεων ει·ιι του μισθου, ΠΟΥ ΒΓΑΖΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΗ): . 
εν0|'|ΟιθύντΠι ενι“ίες ο' κρ“τήσε'ς ΜΕ ΤΡ|Α ΔιΑΦοΡΕΤικΑ
Κύριες - εΠΙΚΟΠΡΙΚές μέσω Φορολογίας· ΜΟΝΤΕΛΑ κΑι
και συνδέονται Ενοι·ιοιήσεις όλων ΘΑ Τ|Σ_ Η
με Περιουσιακά των Ταμείων ΕΠΑΝΥΠ0Λ0Γ|Σ0ΥΝ'
κριτήριο στο 'ΚΔ 
ΑΝΤ|ΣΥΝΤΑΤΜΑΤ|κΟΣ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΑ ΑΝΕ|ΣΤ|ΡΑκΤΑ ΕΝΟ|κ|Α Οι
τΕχΑΣ
το 1 ΕκΑτ€
το 2012, το...
ΞΑΝΑΔ|-|ΑΩΣΕ
τοἔο15
Π “ο » Η Θ Ευ “αν Ο Οι
έ ΣΤΗΣ Εἔ@ΟΟΟΕΞ ΠΕΡ[]ΠΜΕῖ
έα Παζάρι αυό
 Αγκυρα
για Βίζα και
 Ακγι>αΝογΝ
Ι το ΕΑΕι3κτΜο @ΝΕΩΝ
χρηματα Η Ι
  Ο:  Ξηῆωνουν τον
Προῆηι·ιτικό έῆεγχο στις
ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΑ|ΑΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΠΑΓΚΟΣΜ|ΑΣ ΕΞΑΡΣ|·|Σ ΕΠ|ΔΗΜ|ΟΝ  6"μόσ'ες όσων”
ΣΕβ. 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα