Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Αντίστροφη μέτρηση
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ηαίτοι·ηΡοτίκί.ἔτ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΠΡΙΚΗ
ΠέμΠτη 15 Οκτωβρίου 2015 |τιμή: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΔ'
ΕπιχΕιι>ι-ιΜΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 910 · Αριθμός φύλλου: 25.901
Πιλοτικό Πρόγραμμα αγορας
ομολόγων μέσω δημοπρασιών |
Αντίθετη στις προτάσεις κ
για καταργηση των μετρητών,
σημερα στη Ν
Ενεργειακή σύμπνοια
Αθηνας - Ουάσιγκτον
Η πληρης εξομάλυνση στις σχέσεις Αθηνας-Ουόσιγκτον, στον ενεργειακό τομέα, πιστοποιηθηκε κατά τη
χθεσινή συνάντηση του ειδικού απεσταλμένου και
συντονιστή για τις διεθνείς ενεργειακές σχέσεις των
ΗΠΑ, Αιιιοε Ηοςίι5τείη, με τον υπουργό Περιβαλλοντος και Ενέργειας, Πανο Σκουρλέτη. >6
ΑΑΛΑΖΕ| ΤΟ ΕΡΓΑΣ|Α|(Ο
ΠΕΡ|ΒΑΑΑΟΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤ|Α|Α >12
Ν. ΒΟΥΤΣΗΣ: Ε|ΝΑ| ΚΑΘΑΡΗ
Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΝΕ ΤΑ ΠΟΟΕΝ ΕΣΧΕΣ >28
ΝΕΑ ΑΗΠΟ|(ΡΑΤ|Α:ΧΑΝΗΑΩΝΟΥΝ
Ο| ΕΣΩΚΟΜΜΑΤ||(Ο| ΤΟΝΟ| >28
«Απόβαση» Γάλλων
επενδυτών στην Ελλαδα
Στην Ελλαδα έρχεται την προσεχή εβδομαδα για
επίσημη επίσκεψη ο Γάλλος πρόεδρος, Φρανσουά
Ολόντ, ο οποίος θα συνοδεύεται, σύμφωνα με
γαλλικό μέσα ενημέρωσης, από κορυφαία στελέχη
7Ο μεγάλων γαλλικών επιχειρήσεων, ανάμεσα στις
οποιες και οι κολοσσοί νίητί, Τοτε', νοο|ίη, 5Ν£Ε,
προκειμένου να εξετάσουν και να συζητήσουν με
την κυβέρνηση τις δυνατότητες συμμετοχης τους
σε ιδιωτικοποιήσεις. >3
Αεροδρόμια: Πριν τη σύμβαση
Εως το τέλος του έτους αναμένεται να υπογραφεί η
συμβαση παραχώρησης για τα περιφερειακό αεροδρόμια της χωρος, ανακοίνωσε το ΤΑ|ΠΕΔ,
προχωρώντας παράλληλα σε παράταση για τις
εγγυητικές επιστολές των τριών ομίλων που συμμετείχαν στον διαγωνισμό, η προθεσμία για τις οποίες
έληγε χθες. >ί Ο
Πειραιώς: Αυξημένα κέρδη
Στα 275 εκατ. ευρώ ανηλθαν
τα επαναλαμβανόμενα κέρδη
προ φόρων και προβλέψεων
της Τράπεζας Πειραιώς στο
δευτερο τρίμηνο, αυξημέια
κατά 2% σε τριμηνιαία βαση, πώ το πρώτο εξάμηνο
διαμορφώθηκαν στα 545 εκατ. ευρώ, με αύξηση
κατά ί 1% σε ετήσια βαση. > ί 3
ΕΡΧΟΝΤΑ| ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
8ΟΟ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ >3
ΥΟ|)ΑΕΟΝΕ: ΧΤ|ΖΕ| ΝΕΑ ΕΤΑ|Ρ||(Η
Ε||(ΟΝΑ, Α|ΑΤΗΡΕ| ΤΟ ΕΝΑ|ΑΦΕΡΟΝ
ΠΑ ΤΗ ΕΟΠΤΗΝΕΤ >15
[Βουλη] Εως τα μέσα της ερχόμενης ε βδομάδας το ν|σχ για την ανακεφαλαιοΠοίηση
Αντίστροφη μέτρηση
ΚΑΤ' |Α|ΑΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ|Σ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΦΡΑΤ|(ΦΟΥΡΤΗ
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΕΑΑΗΝ||(ΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΝΕ ΤΟΝ 55"
Το αργότερο έως τα μέσα της εΠόμενης
εβδομάδας αναμένεται να κατατεθεί στο
Κοινοβούλιο το νομοσχέδιο για την ανακεφαλαιοΠοίηση, με το χρονοδιάγραμμα
να γίνεται εξαιρετικά ασφυκτικό Σήμερα
στην έδρα του 51η81ε 5τιΡεινίεοτν Μωα;ιηίεηι (δδΜ) στη Φραγκφούρτη τα στελέ
σάκη, στις οΠοίες συζητήθηκε το θέμα
του νομοσχεδίου Που θα Περιλαμβάνει
το Πλαίσιο ανακεφαλαιοΠοίησης και λειτου ργίας του Ταμείου ΧρηματοΠιστωτικής Σταθερότητας. Μεταξύ άλλων, κατά
τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης
τέθηκαν οι ακόλουθοι στόχοι:
χητων ελληνικώντρα- ' Η συμμετοχη
ΠεΖών θα έχουν κατ' Ι ιδιωτών εΠενδυιδίαν συναντήσεις με Τρεις στοΧοι τών στις εΠικείμεανώτατους εκΠρο- νες αυξήσεις κεσώΠους των εΠοΠτι- α Προσέλκυση ιδιωτών φαλαίου των τρακών αρχών, ενώ χθες επενδυτών σας αυξήσεις Πεζών, αλλά και
είχαν μια κοινή συ- μετοΧιΚού κεφαλαίου διεθνών χρηματονάντηση, την οΠοία δοτικών Οργανιη ελληνική Πλευρά α Ι Ι σμών, με ΠαράλαντιμετώΠισε με συγ- ΣυνδεσΠ @ΜιοΠΜοΠς ληλη εξασφάλιση
κρατημένη αισιοδο- με πι δ]σΧειρισΠ Ι της Παρουσίας του
ξία, σε σχέση του λά- των «κοκκινων» δάνειων Δημοσίου στο τραχιστον με την υΠερ- Πεζικό σύστημα.
βολικά σκληρή στά- κΑλλΩγή ΕΟΤ] ἙρόΠ0Π ' Η σύνδεση της
ση του 8ίηἔΙο 5υΡοι·- 81ΜβέρνΠσΠς ανακεφαλαιοΠοίνί5οι·ν Μοςίιαηί8τη το των τραπεζικών ομίλων ησης με τα «κόκ
ΠροΠγούμενο διάστημα. Η εΠιτάχυνση
των διαδικασιών αΠοφασίστηκε στις χθεσινές διαδοχικές συσκέψεις, η Πρώτη υΠό
τον ΠρωθυΠου ργό Αλέξη ΤσίΠρα στο Μέγαρο Μαξίμου και η δεύτερη ως συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου
Οικονομικής Πολιτικής, υΠό τον αντιΠρόεδρο της κυβέρνησης Γιάννη Δραγα
κινα» δάνεια, με
Πλαίσιο Προστασίας για ττιν κύρια κατοικία αΠό τη διενέργεια Πλειστηριασμών.
' Η εξασφάλιση νέου τρόΠου διακυ βέρνησης και λειτουργίας των τραΠεζικών
ομίλων, με στόχο την αΠοτροΠή φαινομένων αδιαφάνειας, διαΠλοκής, κακοδιαχείρισης κ.λΠ. >7
[συνταξιοδοτικό] Σήμε ρα το Πόρισμα στη δημοσιότητα
Εθνική σύνταξη
στα ό ρια της φτώχειας
Μόνο για την καταβολή μιας ελάχιστης
«εθνικής κοινωνικής σύνταξης», όΠως αΠόκαλείται, το ύψος της οΠοίας θα κινείται
στα όρια της φτώχειας θα εγγυάται το Δημόσιο, σύμφωνα με τα όσα θα ΠροβλέΠει
το Πόρισμα της ΕΠιτροΠής για το ασφαλιστικό, το οΠοίο δίδεται σήμερα στη δημοοπότητα. Η ΕΠιτροΠή εΠιχειρεί έναν συγκε ρασμό των Προτάσεων Που κατατέθηκαν
στο Πλαίσιό της. Το Πόρισμα αναμένεται
να είναι «γυμνό» αΠό αριθμούς και θα ΠεριορίΖεται στη διατύΠωση γενικών αρχών
για το νέο ασφαλιστικό σύστημα. Αυτό Πρακτικά σημαίνει ότι εΠί του Πο ρίσματος το
υΠ. Εργασίας θα ΠρέΠει να κάνει Πολλή
δουλειά ώστε να υΠολογιστούν οι εΠιΠτώσεις σε ενδεχόμενη υιοθέτηση μέρους των
Προτάσεων του Πορίσματος. Αξίζει δε να
σημειωθεί ότι στο Πόρισμα αναμένεται ότι
θα αναφέρεται ρητά το ενδεχόμενο οι αλλαγές στον υΠολογισμό των συντάξεων να
μην αγγίζουν μόνο αυτούς Που θα συνταξιοδοτηθούν αΠό εδώ και στο εξής, αλλά
και τους υφιστάμενους συνταξιούχους. >6
Ποιοι χάνουν, ηοιοι κερδίζουν το 20" 5
Επεξεργασία δ εμπορία πετρελαιοειδών μμ “ρ
-ί€,7%
-30,6% , ,
“ Τηλεπικοινωνιες ο Τεχνολογια
-3,6 λ
-ί ,2%
-4% . ,
Βιομηχανικα αγαθα
-24,9% Επαγγελματικές δ
Μος λοιπές μπιιρεοίες
-29,7°λ  . .
Προιοντα ο μπορεοιες ιιγειας
5, 3%
2,8°λι
-2ο,8% , 
Καταναλωτικα προιοντα
ί.3°“
-ί 5%
Τουρισμος, ψυχαγωγία δ ενημέρωση 5 8,/
-ΑΟ Ο ΣΟ
- Πειαβολῇ παιλιιαεοιν 20ί4-2009
- Εκτίμηση μεταβολής ιιωλιίοεοιν 201 5-20Μ
Τρόφιμα - Ποτό
Ενέργεια και μπηρεαίες κοινης ωφέλειας
Επιχειρήσεις ξενοδοχείων, αγροτικών προιόντων και αυτοκινητων αναμένεται να είναι οι κερδισμένες μέσα στο 2015, αιώ τρόφιμα, τηλεπικοινωνίες
και πετρελαίκές θα χασουν πωλησεις, σύμφωνα με έρευνα της οι·αητ
Πιοι·ητοη, που προβλέπει για φέτος αύξηση τΠρου 0,7%. >9
Αιγαίο: Πιέσεις για ελληνοτουρκικές περιπολίες
Παρέμβαση στην ελληνικη κυβέρνηση, ώστε να αναθεωρησει τη θέση
της και να δεχθεί κοινές ελληνοτουρκικές περιπολίες για τη φύλαξη των
θαλόσσιων συνόρων στο Αιγαίο, έκανε ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν
Κλοντ Γιούνκερ, μιλώντας χθες στην Ευρωβουλή. >27

Τελευταία νέα από την εφημερίδα