Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Άγιο Όρος: "Άρχισε! Να είστε έτοιμοι!"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φῖη` κά
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ψ  εως:
15 οκΤΩΒΡίογ ί _ _ _ Ο [
 ο Ο  Ἡ: Α»! -·: . · ζ
^ῇ5Χἶἑγ Ο Η «ΠΡΟΦΗτΕίΑ» Ο'
 ¦ τΟγ ΑίΣΧΥΛΟΥ
 χ ΠΑ ΤΗΝ ΜΑΜΑ χ
'ΜΗΝ ΜΝ: _ ί - 
Ο Γ η ί ; _“ί
ΜΑΜ Ο Ο Οί  ε ΓΡΑΜΜΗ Β _ ΠΑ “ ί
Ο! ὅ  5 οί ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓ|ξΤΗ!. ί
ΤΑΥΤ'ΖΕΤΑ' Με ΤΗ Μ'ΝΩίΚΗ ΚΡΗΤΗ
ίίίίΟΟΟίΜίἔίί “ Ι::;.τ:::“
_ φ ή Ο | » | ' ί Ο ΣΤΟ Φο .
Μ @Οί ΜΜΜ . ί  Η   ΗΜ .
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑ ΑΝΑΣΑ ΠΡΙΝ ΤΟ "ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΑΕΜΟ" ΤΩΝ ΠΡΟ ·· '
Λ|'| ΡΣ¦
Η Τουρκία "κυοψΟρεί'
| | Το ΠΟγκόσμίο Κακό
Μην ΣυρίΟ¦ ενώ
η Ρωσία σίέλνεί
Το αεροπλΟνΟφόρΟ
- “ΜΜΜ ΜΜΜ·
ΣΕΛ|ΔΕΣ 4-5,24,25,27
Φύλλο Ατομικής ΠρόσΜησης Εφέδρων σε όλη την Ελλάδα