Πρωτοσέλιδο Το Ποντίκι: Βία Νοθεία Διάσπαση
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΟΝΤ|Κ|
·|'Ο'Π.'|
| __  μέ· 8 ἑ"?“
κι" ΜΧ· ιΗ›7ιτιωμὡ
¦¦““ω.».. .ΐ-`.·ι“..7:,
Δεν ἐξ -_
. ο  εΒΔοΜΑΔιΑιΑ ΠΟΛ|Τ|ΚΗ|ΣΑΤ|Ρ|ΚΗ|ΑΠΟΚΑΛΥΠΤ|ΚΗ εΦΗΜΕΡιΔΑ 7 _ 
Μ.τοροΜἱΚἰ.ει παπι" τι 0ΚΤΩΒΡ|0Υ Με χ πιω 2€ ο. 1886  Ι
Β  (Βριοιός, απειῆές και ξεκατινιόοιιατα
μεταξύ των υποψήφιων προέδρων)
Ι (Κατανορίες για απόπειρα αΜοίωοπς
σ ε ι  και ανοιχτός Μος
_  τον τρόπο “πωπω

Τελευταία νέα από την εφημερίδα