Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
'οεοε“εν@οω“ετ.ε· ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
η πιο κΜΩ Μ Δεν ,ι ΣΔΡικεἑΔ.ΛΜἔΜ γερη
'_ ην ' !
Μ Δ Τ
ω ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞ|ΛΔΗΣ
 Δεν θα μειωθούν μισθοί και συνάξεις
στηρίου και της κεφαλαιοποίησης των μετοχών. αλλά και το
σημαντικό έδαφος που έχασε το
Με::;:::·:8:;:“:228: με Τη  πλασι|κού χρήμΟΤ0ς
ΩΝ ΜΜΜ
Σ; ι 
ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝ|ΔΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
του του ”Ελληνα της μεσαίας τάξης.
Η αποκαλυπτική έκθεση της
Οτεάἱτ 5αἱεεε δείχνει με ανάγλυφο τρόπο την αλλαγή. επί τα
χείρω, που υπέστησαν τα μεσαία
στρώματα της Ελλάδας που μέχρι το 2007 θεωρούνταν από τα
πλουσιότερο του κόσμου. Συγκεκριμένα, από το 2008 έως
σήμερα περίπου 1,2 εκατομμύρια ”Ελληνες υποθαθμίατηκαν
σε χαμηλότερα εισοδηματικά
στρώματα, ενώ η αξία των περι- . .
ουσιακών τους στοιχείων μειώ- 7 Ο
θηκε κοντά στα 500 δισεκατομ- `
μόρια ευρω.
Η μείωση είναι σε τραγικά επί- '
ηεδα αφού ξεπερνά το 40% αλλά ακόμη πιο τραγικό είναι το
γεγονός ότι έρχεται νέα τσουνάμι αφαίμαξης εισοδημάτων από
το οποίο μάλλον δεν θα γλυτώσει κανείς. Και αυτοί που έχουν
απομείνει και καταφέρνουν να
διαθιούν με μια σχετική άνεση
θα καταρρεύσουν αφήνοντας πίσω πια μόνο ευπαθείς ομάδες
πληθυσμού σε μια χώρα που
Βιώνει τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση.
ρμανσης ω2ΜἩΜ
Μ π@π@@Μ@υ
Ολογικός  γγ Η _ Ἡ 8