Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ Μ γ
ααα  ΜΝ: Η!!! ψ
  ΜΝ:  
Τ|ΜΗ 1 ΕΥΡΩ ]~' Η; ~, “ α Η!
@ατα 
@Μο ς Ψ  _ έ -. α
. ε ο! ' . .Ι Σ
Ο ΜΟΠ0ΜΣ ΙΜΡΥΤΩΝ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΣΒΒΕ! ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΤΗΣ ΕΜ :
"Υ|'|ΕΡΜΝ|·|Μ0Ν|0
_. ρ ' Ή
|| Μ Με 
' ο Μαϊος ΣημίΤης Ξ Ἡ η 
(Ααρών ΜΜΜ!!! ς;; ·'
' ΣΕΛ|ΔΕΣ 2-5
"Κραπτο-αθεος, εβραϊκής καταγωγής ο Σημίτης ή... Ααρών Αβδοαρής"!!!