Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Στο... μισό τα μερίσματα 230.000 συνταξιούχων του Δημοσίου
Newspaper website WebsiteRecognized text:
@ΡΜ ΕΞΉΞΞΠΞΕΠΠΚ@Ἡ
ΚΑΤΑ Φ|Α|·| ΜΥ ΥΤ|ΠΣΧΠΤΑΝ
0Τ| ΣΤ|Σ το ΠΚΤΩΒΡ|0Υ '
ΒΑ Ε|ΧΕ ΑΗΞΕ| το ΒΕΝΑ
Ο ΕΔΕ
Η ΠΓ 
ο : ο : Δ ντο/χ τ
Δ ο ο ο ο Δ ο  `¦
. Α Χ_ ||/
' ' ' Λ Δ
Βιονικό
ντροττττ5
στη Ν.Δ.
Το «ντου» του Με'τ'υοροκο στον Εφορευττκή Ευττρουή
κοτ οτ ουίοτευτοτ οτολογοτ με βορτέ5 κοτογνελίε5
 ΜΤΠυΡΜΊ @Η ΤΑΞΗ τουτουτοντο ΠΑ ΤΗΝ 
Στο 3€ το οντίττυο συμμετοχή5 ντο του5 ψυφοφόρου5.
1.300 κόλπα θο οτοθουν οττ5 22 Νοεμβρίου
·Λ ···
ττυΔττ
<<ΜΑΖΕ!|!Ε>> ΤΑ ΧΑΡΑΤΣ|Α ΣΤΑ ΕΝ0|Κ|Α
Φωτ τ μὴ 
Ο ΦΑΑΜΠΠΥΡΑΡΗΣ
ΑκτυΛτνονυ ΕΩΣ  ;   .ο  Ρ · |>  
οΜοΛοτυττου Π
Ετ 7 ΑΜΤΑΕ|Σ|ΤΗΡ|Α  ΑΤ
<<ΞΕΧΑΣΕ»ΝΑΔΗΑΩΣΕ| ' ^ ' ' ' τ ΣΕΑΡΧΑ|ΠΑΠΓ|Κ0ΥΣ έ 
»Ψ ο Λ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ' ΕΤΑ|Ρ|Α Ι Ι τ ι ο τ · · ΧΠΡΠΥΣ ΚΑ|ΜΠΥΣΕ|Α ~· “ '
Τ Τ Ι |
ΚΡΗΤΗ ΚΑ| ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΣΠΑΝΕ ΡΕΚΟΡ ΣΕΛ_ "3 Θ
ΠΡΩΤΑΘ/Χ|-|ΤΕΣ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ ΣΤΗΝ ΠΑ|Δ|Κ|-| ΠΑΧΥΣΑΡΚ|%ω

Τελευταία νέα από την εφημερίδα