Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο:Recognized text:
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΗΜΕΡΗΣ|Α Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΤΕΕΑΠΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡ|ΟΥ 20”'5 2609 ΧΡΟΝΟΣ - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 552"
Οι Δεικτες της ημερας
ωωνν.χτἰιτιωἰεῆήο.9τ
ΒΔ. 850,33
Τ'ΜΗ Ι,5 €
Κινηση Μετόχων
ΓενικόςΔείκιης 650.33 -0.87% Ανοδικές 84
π8ΕαΑ.ωωοω 189.48 417111 _   , _
πεσουμε 815.74 'δω' “Στ . “ΜΜΜ
0¦"% _ Η' υ γ 48
π8εΜνυΜοω 1.288.35 41.821. . _ - ........ ..  ..
πεθκΑ.ωωςηω 1.191.41 41.481: “ 'Ψ ΜΜΜ 19
ΜΜΜ-ΜΚΑ. ί.9δ4,54 α.11% ' "378 2% Μ ΪΊδ|9 Μ
ΒΑ. ΝΤΟΜΠΡΟΒΣΚ|Σ: ΤΟ ΕΛΛΗΝ'Κ0 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕ' Μ|ΚΡΑ ΠΕΡ|ΘΩΡ|Α ΠΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕ|Σ
ΑΥΞΑΝΕΤΛ| Η ΕΜΠ|ΣΤΟΣΥΝΗ
για την Ενώσει. σύμφωνα με τους δείκτες
Προειδοποιεί για επιδείνωση στις τράπεζες
η αοίατηεη θεσηε - Μεταξύ 7-2θ δισ.
οι αυξήσεις κεφαῆαίων
Βεητιώθηκε ο δείκτης οικονομικη
δείκτης οικονομικής εμπιστοΟσύνης στην Ελλάδα βελτιώ
θηκε στις 83,1 μονάδες τον
Σεπτέμβριο από τις 75,2 μονάδες ένα μήνα νωρίτερα, σύμφωνα με τα
στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
"Αυτό δείχνει ότι αυξάνεται η εμπιστοσύνη για την Ελλάδα, μολονότι
παραμένει μακριά από το επίπεδο
του Μαΐου (92,7 μονάδες)", σχολίασε
ο αναλυτής Μπερτ Κόλιν από την
'ΝΟ στο Γαλλικό Πρακτορείο.
Πάντως όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Βάλνι·ις Ντομπρόβσκις σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Β'οοπιδετ8, το
ελληνικό πρόγραμμα βοήθειας έχει μικρά περιθώρια για καθυστερήσεις.
"Η αξιολόγηση των τεσσάρων μεγάλων ελληνικών τραπεζών συνδέεται
με το πρόγραμμα βοήθειας προς τη
χώρα, που έχει στόχο να ενισχύσει
ς εμπιστοσύνης τον Σεπτέμβριο
Κατά συνέπεια, πρόσθεσε ο ίδιος,
σύμφωνα με το πρακτορείο, είναι
πρώιμα να συζητά κανείς το να διαχωριστούν τα διαρθρωτικά ορόσημα για τις τράπεζες από τους στόχους της διάσωσης.
"Μπορούμε πάντα να κοιτάζουμε τεχνικές λύσεις αλλά είναι σημαντικό να
έχουμε πρόοδο σε ό,τι αφορά το συνολικό πρόγραμμα" είπε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν στο Β|οοη1δετΒ. Η
Ελλάδα πρέπει να οικοδομήσει εκ νέου την εμπιστοσύνη των εταίρων της
στην ευρωζώνη και "σε πολλές χώρες
η πρώτη αξιολόγηση θεωρείται σημαντικός δείκτης", πρόσθεσε, στις δηλώσεις του προς το πρακτορείο.
"Επί του παρόντος, θα έλεγα ότι τα
πράγματα είναι λίγο-πολύ σε καλό
δρόμο, άρα είναι πολύ σημαντικό οι
ελληνικές αρχές να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους", είπε επίσης ο κ. Ντομπρόβσκις, ο οποίος σχεδιάζει να έχει
  Χ|ῇ· ο η το κλίμα εμπιστοσύνης ότι ο πρω- συζητήσεις στην Ελλάδα για την προθυπουργός Αλέξης Τσίπρας θα ε- απάθειαδιάσωσηςστοδεύτεροδεκακ   2632 φαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις", είπε πενθήμερο του Οκτωβρίου, σύμφωο κ. Ντομπρόβσκις στο Β|οοιηδετΒ. να με το Β|οοη1δετ8. κι;;
Σταδιακή αύξηση των «Αγώνας δρόμου» για παραγωγική επέκταση
ορίων συνταξιοδότησης την είσπραξη των φόρων της Δωδώνη στην Κύπρο
Οι αγωγές εφαρμόζονται από 1ης ΥΠΟΙΚ: Δεν τίθεται θέμα απηαγών Επένδυση άνω των Δ εκατ. για πειτουργία
ιουηίου 2015. με βάση το μνημόνιο ω η στα τέηη κυκηοφορίας των ίΧ ω 3 εργοστασίου στη Λεμεσό ω 4
οικοΝοινιιΛ
Π()^'Τ|'('|
Χ')||'Χ|||Χ'|)
Σελ.ί7
ΜΜΜ 4.570 € .5
Γιατί ηταν η Μετοχή
της ημέρας τα 13
Οι μετοχές που
πρωταγωνίστησαν
αρνητικά η θετικό
στο ταμπηό
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Υποχώρησε στις
650 μ. με «βαρίδι»
τις τράπεζες
Οι άμυνες της αγοράς
μειώνονται οηοενσ
και περισσότερο κι ι·
'Ν&Ο[Π
Ροςιι5 σε Μίηοεη
ί.ίηε5 και Αττίεε
Ηοίάίησε
Συγκριτικό τεστ των
2 εισηγμένων ομίηων της
Επιβατηγού Ναυτιηίας ω ιη
πόρτα καρράς: οι
επενδύσεις εκτός
δασικής έκτασης
Τι απαντά η εταιρεία
για την αδειοδότηση
του ρτοίεετ ω. ε
"""() ΑΘΗΝΩΝ