Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ἩΜΜἑ@ ΜΔ" ΕΜΗ ΣΗΜΕΡΑ Σἱ© ΑΝΑΝΕΩΜΕΝ Ο 8,'['ΊΕ!ἶ
_ ἡ ή
ΛΡ|ΘΜ0Σ ΦΥΛΛΟΥ: 441 |ΤΕΤΛΡΤΗ 30/09/2015 | Τ|ΜΗ: 1.30€  Η ΑΘΛΗΤ|κΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΛ
 ἑΥΣΞκἐΨἩ
ΜΜΜ! Σω ΜΠΩΛ
οΜΑΔΑ κΑ· ΜοΣ
ΑΝγποΜοΝογΝ @Μ “ Μ
ΝΑ κΕΡΔ·ΣογΝ
Τοπ ΓΕΡΜΑΝογΣ
Η““@Θ
Ο Μπερμπότοφ κι" ο Μσκ
00 ηγηθοὐν της προσπόθεισς
γισ θρίσμΒο ενσντίον
της Ντόρτμουντ
' ΣΕΛ.5-1Ο,4Ο
7 πρόεδρος
θα μιῆήσει 
ΠΜ@ῷ@Πἔ ΜΕΣ ἴ_Μ@|ΪΡΜΒἔ :Κ@ἔΠΖἐΣ @Δ@ - @`ὶἶέδΕ@Ψ
Ϊ] / Ο 4- ι ι Ξ] ῖ] 99] Ο «ΔιόΒσσ廦
Δ / ί 7/0! Ϊ _ ΠΠ Μ ' υ· το πσιχνίδι
Χ ΖΩ Χ Χ :ή 5 :©[ 7› _ ¦ της Ντόρτμουντ
κ 080 Τ|ΝΑΞΕ
ΤΗ ΜΠΑΝκΑ
_,_εΠί,της-Ἀρ°εν°ῆ Ι ΣΤΟ ΣΤΟ|Χ|·| ΜΑ
 . Το Δ||'|ΑΟ
ΦινμηόγκσσοΜ 7 ' ΤΟΥ ΟΣΦΠ 2·3
χε1μερ1νέ5 ο· κρρώ...
'“ “'
ΠΑΝΩ |'|Ο 25 ΓΕΡΜΑΝΟ| Δ|·|ΜΟΣ|ΟΓΡΑΦΟ|, 8 ΒΟΥΛΓΑΡΟ|, ΑΚΟΜΗ κΑ· ΑΠΟ ΝΝΑ!
ο'  `=~ΪἘ
Μ | 4 Ω
$ ὲ Ξ Μ
Ά Ρ κ Μ η
7 ¦#γ πρ Κ
_ Ο __ Ο ,Κ
` Έ* 4 4 4 | μ '~
>7 με Μιχαλητσο - κακςλη Μο «νεο Αρη»ζ ο ΜΜΜ με
@39029 Τα ειπαν «Αναωο»-Κοκε για επ·σΤροφη ή :ἔχ::ἴ::Ξ
ΣΑΒΒΤΟΜΕ ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ · Ο||(ΟΝΟΜΟΥ: «ΟΧ| |'|Α ΠΡΟΕΔΡΟΣ»
ε ·ΖδυἔἔΨ Ξ* . .¦
- Ο - ή / Γ: Π :κ / _ η Χ, η _ ΠΙ  _Μ._:Χ Π
ο @απο ν> έ ΔΩΡΕΑΝ ΜΔΕ!ἐΜ@Ν[email protected]@ · '“ σ/ὲὸν>=6ρόμἩ ἑ^ὴε ' "
 “Με  
Τ|·|ΣγΛΡΕΣΚΕ|ΛΣ :ΛΣ ἔ
 _:Α `Μ Δπο Η !·Α|_|_μ_¦
ζΞ` Ξ;ΐ“/ :αφ 7 .κ 4..¦ψ.“..¦..“.¦Ε.ϊ·“σΞ=' Ο
Ο"^ΗΡ°Φ°Ρ'ΕΣ ΣΕΠ-22 Α' ΣΤ°“- ΤΑΜΕ'°
/7/δὶασκέδαση5!! ! * 
, | 'Γεώ τη 0273!
ΔΗΜΩΝ 25 τ. 2310 231.287 Σε“τἐβρω“
ΦΞ0 ΟΑ Τ|ΜΩΡΟΥΝΤΑ| Ο' «ΑΤΑ|(ΤΟ|»
ΟΠΑΔΟ| ΑΠΟ Τ|·| Δ||(Α|ΟΣΥΝ|·|
6495.· 8431

Τελευταία νέα από την εφημερίδα