Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: Η Θεσσαλονίκη του ΜπουτάρηRecognized text:
Ου ΟΕ
κεΑΔιικοκεΑτιΑ νπ.Ει>ιλτιλτ νη.οικοκοκικηκ
Ενα βημα πριν από Το μνημόνιο Από οκτώβριο
την υποψηφιότητα αλλόζειτα πόντο ηπρὡτη δόση
Μἐιῦμαρόκη στη συντόεει5 του ΕΝΦ|Α
στλ.7
. η. .
. ε _
. . ι
. _ Ο 1 η η Ξ Έ
· τ 'ι 3, ¦ - ,ί
` · η ε
7 η ι_ ,
 ·ς·|'οωτο· τι η Ε;
`  φ ο ρ ° ς 2; γηπεδα .πωπω
τετΑΡτι-ι“ἶδ ΣεπτεΜΒι>ιογ Με ι απο
αγρότεε και
κτηνοτρόφοι
του Μπουτόρη
τησ Παλιόε Παραλία8 και τμηματο5 τπ5 Ερμού. μπόρε8 στο ιστο- ενώνουν τα πόρκινγκ και δημιουργία πλατείαε Δημαρχείου προβλέπει. μεταξύ
ρικό κέντρο, «μαλίδι» στη ΔΕθ και απόδοση τησ μιση5 έκταση5 στην πόλη. υπο· αλλων. το σχέδιο του δημου. που οραματίζεται την αναπλαση ολόκληρη5 τπ5
γειοποίπση τπ5 Βασιλέω5 Γεωργίου. λειτουργία τελεφερίκ και μίνι μπα5 που θα θεσσαλονίκη5... Ο σελ. το. 35
Ηαόξποη του ΦΠΑ 
θα φέρει... φοροδιαφυγη ί
Ο Μ."
σεττλλοκικιι
Το «στοίχημα»
του Π. κουρ0υμπλίι
για το παιδιατρικό
νοσοκομείο
Αναβλήθηκε
η  ο ~ για πέμπτη φορό
γ οΕΣΣΑλοηικιιτ ο η δίκη για την Μπορούμε
~ εργαζόμενων κατα παντων για τισ απολυσει5 Πηνία Προκαταβολή! ἰ 
;Ξἑ-7
στλγίθ
ι "ΑΑ ϊ κ; οιλ.42