Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Συντάξεις 300€ με την πρώτη εγκύκλιο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
«ΒΟΜΒΑ» Τ|Α 70.000 ΑΣΦΑΑ|ΣΜΕΝ0ΥΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ Α|Τ|ίΣ|Τ ΜΕΤΑ ΤΗΝ Τη -Τ-20Τ5
Συντάξει8 300 Β
με την Πρώτη εγκυκῇιο
Ν Ο' ΑΣΦΑΛ|ΣΜΕΝΟ| ΑΠ(
ΠΟΣΑ ΧΑΝΟΥ
ΞΕΚ|ΝΗΣΕ η εφαρμογη
του «Μνημονίου Τσίπρα»
στο ασφαλιστικό με
°Σ0| ΔΕΝ Πιανουν τη
νέα κατώτατη σύνταξη,
θα Παίρνουν μόνο το
ΠΩΣ Α|ΑΜ0ΡΦΩΜΝΤΑ|
ΤΑ ΝΕΑ κΑΤΩΤΑΤΑ 0Ρ|Α Μιλαμε"
Μ¦ΣΘοΣ ΠΜΩΠς συνταἔΠ με ΜΜΜ
αγριο ψαλίδι στις Ποσό Που αναλογεί στις ΜΕ "|ΝΛΚΕΣ  ἔἐἔΤἑἶἔ οΠοἔἔ?η”ῦη σἙΤἔἙἔἔο
Ι Ι Ι Ι ΣΤΟ Ι
συνταξιμες αΠοδοχες εισφορες τους μεχρι τα 67 ΑΑ' ΠΑΡΑΔΕ|ΤΜΑΤΑ 700 439 νἔἔἶἔ 44302
Ωω 466 ΦΠ ΕΕ"
ΚΛ| ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡ|ΩΝ |·|Λ|Κ|ΛΣ ΠΕΗ-ΤΝ ΤΟΥ 67ου ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2022
 ΤΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΡ|Ν ΑΠΟ τι «ΝΑΜΑ ΜΤ|'ΜΑΡΑΚΗΕἑ
·|_'ὴΜ“' _”
η, »σε <
” . '
. . ` - ξ
· ° “Ξ “
_ Μ Έ@[ΕΕί]ῖΜ] “ΤΗΝ ΠίἶΠἶΞΕἶΕγἩ Τ Τ η· Ϊ; ι
Πα μίζες εξοΠΗιστικὡν Τ τε ί  “  Π ε
2 εκατ. € κατηγορείται 6 Η Ι Ε Π
ο θωμός Λιακουνόκος Τα Χερ|α ζ ι <
του Μιχαῆοῆιακους .
Ι Ι ,- ο. ι Π
ειναι Βαμμεναμε το η
αιμα του · ~ ου μου 
μ ,τι ι. Ω( Ν  ~ ι . ι 
ο  "τι = ι _ Η!
τι κΑτεοεεεοΠΑτεΡΑε  Ψ μ Ν ' ί ί 'ι
ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΦΥΣΣΑ ΣΤΗ 'ι η ι “
ι Δικιι τη: χΡγειιε ΑΥΓΗ: | ί 'ι ἡ*  ι
Β Σελ. 14 -- 
ΕΛΛΕ|ψΕ|Σ ΣΕ ιο ΠΑιΔικΑ ΕΜΒΟ/Χ|Α, κΑΜΠΑΝΑκι ΑΠΟ ΤΟΥΣ τιΑτΡογΣ 
ΣΕΠ., 'Ο 'Ο
« Α0ΥΛ» ΑΠΟ
|·||'|Α ΜΕ Τ|·|Ν
ΟΝΟΜΑΣ|Α
ΤΩΝ ΣκοΠιοΝ
Το Παρασκήνιο της συνάντησης
των 18ο δευτερολέπτων
Τσίπρα - Ομπάμα.
«Τρέξτε τις μεταρρυθμίσεις και
μετά η συζήτηση για το χρέος»
το μηνυμα Λαγκαρντ σε Σταθόκη
Τ” Ετ Η ι ΠΣμμΜΠ“υ @ΤΕΒ λ
ΥΠΟΧΩ ΗΣ ΠΑ
ΤΑ ΘΡΗΣκΕγτικΑ,
Μ|Σ|·| ΑΛΗθΕ|Α
ΠΑ ΤΑ ΜΕΝΑ
ΣΤΑ ΣΧΟ^Ε|Α
|ερὡνυμος: «Τα θεματα
αντιμετωπίζονται με συνεργασία
χωρίς πείσματα και εμμονές»
ΣΕΤΕ 'Η Ο
ΔΕΣΜΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα