Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
- ΠΑΕΙ! ¦'|'|·' ¦ΥΝΕΝῖΕΥΞ|·| '|'Υ|'|°Υ:<
Διευθυντή Συντα εω :ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
ς ξ ς μασ ε
ΤΡ|ΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡ'ΟΥ 20” Ο ΑΩ. 45776
Αν και ανετοιμοι.
ο τιαρα τους πήρε
στο ΜΜΜ. γιατί οεν
έβγαινε οιαοορετικό
Νασαι Για τον Ντα
Κόστα το ιατρικό τιμ
εαεγε ότι οεν προααμαινει ταν Άρσεναα.
σπαει. ο Μαροκινός
στόπερ αν και επιφυαακτικός στις κινήσεις του. έσωσε τεΜε όαο το χθεσινό
πρόγραμμα
“ο Τσόρι όεν ειναι
στήν κααότερα κατά·
στασα ο θα μιαήσουμε μαζί
του και αύριο (σήμερα) το
ο πρωι για να όοήμε πώς θα
αισθάνεται·
ΕΕ"'|(¦Ρ:
“Έχουμε προε- «Πρεπει να
τοιμαστεἱ καθά για Ι ζ ꦔω°"μ¦ ως. ¦°
'Η Π°Β°'|"£ ενα θετικό ”` επ6ς έδρας ματς για
αποτεαεσμα ο Αισθό- να περασουμε ο τυνομαι κααότερα ο Αν με νήθως οταν εσρα μας
χρειαστει ο προπο- οι αντίπααοι αμυ
νονται σφιχτό ο εμεις
πρέπει να είμαστε
αποτεαεσματικοι
οταν επίθεσα··
νατής μου. μπορώ
να βοαθήσω··
ο Στις 24.45 ιο·ι·ε
εροι·τ τι α σεντρα τας αποψινής
αναμετρασας
ο ΣΦυρίζει
ο οααανσός Μπας
Νιχουις με ροπ
θους τους Ρομπ
Ξ Φαν Ντε
ι Βεν. :αρας
ι :ααα και
ο Τσόρι κατά · εΠΜΡό·
ταν σας" τας απο· σθετους
~ στοαής του θαυμπιακοή
χθες το απόγεαμα
στο Λοήτον
τους Κέβιν
ο 7 Μπαομ. Ντανι
αεΝι·κεα “ - Μ°ΚέΜ
/ ;. ¦ . ν ζ | γ μ . . η από το αποτεαεσμα του ματς στο Λονόινο θα Φανεί το κατα πόσο
μ Η πραγμα- Ν ; Ϊ = η ¦ ` . ο θαυμπιακός θα έχει πιθανότατες για τα όευτερα θεοα ή θα αρκετική όιόστασα η. ¦ . . - ~ ~ ~ χ στει στο κυνήγι» τας Ντιναμό ο Ακόμα και με ιαοπααία ο θρυαος μετας αποψινής ' | χ η νει όρθιος για τους “4θ·. σε περίπτωσή ήττας θα χρειαστει τουααχιαποστοαής στο -- 'η στον Με βαθμούς στα συνεχεια και ισως αυτοι να μαν ειναι αρκετοι η
_ Λονόινο. απεναντι ι ·
ο ο · τα τ οταν Άρσεναα
ο Λοττετκι κανει -_ ΜΕ· 2","°'
θερ°“εω γω να μ τπαΝοναατ _ ο ; μ Δ τομμυριων
μπει στο Φουα πρό· ι ω”
γραμμα αυτή ταν εβδομαόα ο Σήμερα α επισαμα
παρουσίασα τας ομόόας
ο θετικοτατιι α εικόνα
του Μιαουτίνομ στο ντε· μπουτο του με ταν ερυ^ ` θρόαευκα Φανεααι
πετειο με Μεσα ο Αρσεν Βενγκερ που ταν
αεμπτπ συμπααρώνει ια χρόνια στον παγκο
των “κανονιερπθων- ο πεντε ήττες και μια
`; ρωταω στα αῶόεκα τεαευταια εντός ωρας
ματς για το τσαμπιονς Λιγκ έχουν οι Μινόρε
ζοι ο αερσι τους απεκαεισε ο ταρντιμι
Γραει αιιειιιιτ Διοπιιτ “καιω πι
πει>αταα Νικιιοοι>α Απο Τα ' '- 4 ϊ _7 Ξ / 4 ¦ ο σουπερ και σ Ματροναου·
θα Το ΗΡΑκαειοι ·ι-ο τοΝ ι ` - ] η ο ο - . . › ό .Δ ζ ο ο ΝταΒίντ ήταν ο πρώτος αερυθρο
Θ εττοτεΛα Στο ιιΑι·κτιιτιο η ' ,τι Δ ς ~ αευκος» αου σκόραρε στο εμιρειτς.
~ Με ΚΑΤΑΠΛΝκΤ|κθ ΓΚΟΛ ~ “ ¦ ' “ ' Δ '““ Ξ ο ““¦°ωῇερω ο κύπρος και ταυτό
Τ°Υ ΧΑΤΖΗΜΜΗ (Φωτό) - ' ~ ` ' ' " ' ' κ ι ῖ τ χρονα ο μονασικός που καταφερε να
ι . ισοφαρίσει εστω και πρόσκαιρα
ο τραῖανός Μερος Φόρτωσε ταν επιθεσα
με τις τρεις ααααγες ιπΜτεααα θε'.
κρισαντους 75'. Μπαρμπόσα εο·› και
ήταν θεμα χρόνου το πότε θα παραριαζόταν α εστία του από Μισή καντιμοιρα
ΞΜΜΓΕ σπα ΜΕΡΑ ΟΝ" '0 "ΡΩ'°ΞΜΑ·Ξ Ο Ο·Ρ'0ΥΝΗ¦
ο κώστας εκανε ταν αφιερωσα στα γιαγια του με το μπασμ
ζόκι μεσα από τα Φανεαα ιοατο πανω). εχοντας περασει Ή.
όασκοαες μερες ο χθες π γιαγια του μπήκε στον Άγιο Με" ι.
για επεμρασα στο στήθος ο Πριν.ααό 2 ρόομόόες ιμαααΦι'- κι.
ζονται: α βια. βρήκε το κακό ο Το προααρανε όμως εγκαιρα.
στο πρώτο σταόιο και εκανε καθαρισμό χθες

Τελευταία νέα από την εφημερίδα