Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: Ξέσπασε "πόλεμος" για το μετρόRecognized text:
 Χαμόε με τα εισιτήρια
κ ενια Ντόρτμουντ
 Σε τέσσεριε ώρεε εεαντλήθηκαν.
ά. Υπό καταρρακτώόη βροχή περίμεναν εκατοντάδεε φίλαθλοι
& Μικρέε
Ξ “ λ.
Ω π χ
. κ ε.. 2
σελ. 4:23
νννννν.εφε|ίοίοιοεφτ
ΦἈννεΜοφόροε
ΤΡ|Τ|·| 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡ|ΟΥ 2015 ί ί ΕΥΡΩ
π . "“ ~ ..
,σκ ΜΜΜ φταιω
ΑΝΤ|ΔΡΛΣΕ|Σ ΠΡΟΚΛΛΕΣΕ το ΣΧΕΔ|0 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑ ΤΗ ΒΕΝ|ΖΕΛ0Υ
Ξέσπασε
«πολεμοε»
«Π0λΕΜ0Σ» ΞΕΣΠΑΣΕ μεταξυ του δημάρχου θεσσαλονίκη5 και εκπροσώπων φορέων τη5
πόλη5, με αφορμή την πρόταση του δήμου για το
σταθμό Βενιζέλου. Ο δήμαρχοε μθτησε για «ανόητη κινδυνολογία» όσων υποστηρίζουν ότι ο δήμοε φταίει που κινδυνεύει να μη γίνει το μετρό. Η
ἔί ΦθΡΕ|Σ Τ ΗΕθΕΣΣλλ0Ν|Κ|·|Σ ζητο@ κυβερνητική παρέμβαση για το μετρό > Με;”
πρόταση του δήμου προβλέπει τη δημιουργία μια5
«αρχαιολογική5 πλάζα» για την ανάδειξη των αρχαίων. κτ όλα αυτό τη στιγμή που η ΕΕ έχει στεβτει
τελεσίγραφο πω5... αν το έργο δεν ολοκληρωθεί
ώ5 το τέλοε του 2017, μπαίνει «ετορ» στη χρηματοδότηση κι ίσω5 ζητηθεί η επιστροφή κονδυλίων!
«Εκθεση ιδεών»
χαρακτηρισε την
προταση του δημου
Βολοδέρνει, φάσκει και
σντιφασκει ο δημαρχοε
για το θεμα του μετρο
 Σμιτ
η ' ·“  σε' ·-·4η  ς -. “.
ί τ .. η· . τ 'β, Μ β "“ _ _ 'έ
οτΣΣλλοπικ π ~ ,  .γιαὲτα¦αχολεια
γ · ί
Στη θεσσαλονίκη ακόμη και η καθαριότητα είναι πλη μμεληςΙ καθώς δεν
υπάρχουν απολυμαντικά και καθαριστικά! Εκτός από το σοβαρότατο
ζητημα υγιεινης και ασφάλειας που θέτουνΙ οι δάσκαλοι επισημαίνουν
ακόμη τις ελλείψεις σε γραφική ύλη, αναλώσιμα 'τα χαρτί Α4, καθώς
Π Μ' 9 και σε υλικά στα φαρμακεία των σχολείων Π σελ. τ
Σήμερα  δίκη
για την «παγία
προκαταβολή»
Π σελ. τ
Οικογενειακή
επιχείρηση
διακίνηση5
ναρκωτικών!
Π σελ. 8
Εγινε το πρώτο
βήμα επαφή5
για Σκουρλέτη
και «Ελληνικό5
Χρυσό5»
Π σελ. Η
Συνεχίζουν
στο Περίπτερο 3
οι «Μαγεμένε5»
Π σελ. ιο