Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Τα καποια . '
αοΗαε Μπι:
 4 τα;
τα ΔιιΡαι Μωαβ(
'ΠΛΗΡ0Φ0Ρ ΣΕΛ-81 ΚΔ' ΣΤ0-“ ΤΑΜΕ|0
Ο Μπραταιανι το γκοῆ επί τοιιἘΒροιι Σοιιιρῆίοιι β
Χ ΑΡ|ΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 439 | ΔΕΥΤΕΡΑ 28/09/2015 | Τ|ΜΗ:1.30€ 
τι ΜΝΑΣ 
 4 Ο ΠΑΟΚ ΣΤΟ ΠΕΡ|ΣΤΕΡ|'
θα παίξει _ στην ενδεκαδα (-  Ι 
εναντίον
Ντόρτμοιιντ»
έα. Δεν πτοθηκαν, μέό!το γκοῆ/ ·~ ' 'Ο
 , .ι·Μ_ οι, ~ /
που δεχθηκαν χωρις7. φαση,
 αντέδρασαν και
Ο' ΠΑ' κΪΕΣ,
ΕΞΥΠΝ|¦| ΙκιΝΗΣΗ
ι πρωταγωνιστές
του θριαμΒοιι,
χαμογεῆαατοί
 μετό τη ῆήξη
`· Η ι Η Ο Ο ο:  4 Ο ΑΝΑΪΡΌΠΗ η '
` . ἔ 4 . _ μ τ ,
 ει·   ε   Ξ Με ΜιΤιεο,ιΜΑκ
 ¦. Μ - ε  ._ _. Ο ! · >  “Ραμ- Νικ"
9Μπερμπατοφ ισοφαρίζει ΣΕΛ.21-28 Ι ζ» "1) ϊ ' Λ 1 Β · 7 
“η Η η «η. Η
ΗΛΩΣΕ|Σ κΑι ΦΩ+6“ `ἔ“«ζιιΑΡιι» Χ|Λ|ΩΝ οιιΑΔοΝιογ “Ασκ Με κΕΡκιΔΕε
ΒΟΡΕΠ|_ΕΑΟΟΕ: "ΑΝ|ΩΝ|ΟΣ - |'|ΑΝΟΡΑΚ|ΚΟΣ 1-1(Σ'|'Ο θα),
"ΑΟ - |'|Μ'|'ΑΝ|ΑΣ 1-Ο, ΣΗΜΕΡΑ (19=30) ΒΕΡ0|Α - ΑΕΚ
ῦ,-ἶ ῇ Ἐ“|ΣΟ|'|Μ|Α 'Ι ΐ θΕ'|'||(Ο 1-1
κ ΑετΕΡΑο-0 ῇ >·@ ΜΕΝ”
Ο Ϊ: 7 ~_ π ή: ΣΤΗΝ κΑΡΔιΤεΑ γ
 π Π οι ' “ ` ¦ η ῇ·- · " ι'  4 -_ 4 0Απόῆῆων 3-2¦ 2 Ο κ°ῆ°μ°Ριό·|
ΣγΝΕχιΖΕιΑιι “  κκ   “ ¦ 
< ι > _ Π . = - Φαρ Η ο. Αίγιο ο-ο ·- ^ΠΕ^“νκσδ“
Παρά το μέτριο ξεκίνημα. υπάρχει ί Ι - - - - > ' ΣΕ^-13.14
“ η αισιοδοξία ότι σύντομο θα έρθουν οι νίκες
χειμερινέ5 ε- κρρώ...
ψ. ..
ι  ·'
. νέα  ,¦
 ι σμ›ιεΧ·Ζ<>νμ€Ψ * Δ
σ;ον“6ρόμο` Με Ό
/6ιασκέ6αση5!!! _έ
, 'Γεια τη 23
ΛννεΜκιι 25 ι. 2310 231.287 Σε“τἐΜω

Τελευταία νέα από την εφημερίδα