Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Ανατροπές στην 35ετία για όλα τα Ταμεία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΥΤΗ ΜΗΝΕΣ 
ΣΟΚ Μ
.ζ Μ _“ Φ
τη ιιΕΒ“_ΣιτΕΒ'Σ
Ο ΠΑΟΚ |'|ΕΤΥΧέ Ν|Κ|·|-ΑΝΑΤΡ0|'|Η (2-'|) Ε|'|| ΤΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤ0Υ
ΚΔ' |'|ΕΡ|ΜΕΝΕ| ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΤΟΥΜΠΑ
Δευτέρα 28 Σεητεμβρίαυ 20] 5 - Αριθμός φύλλου Τ.7Τ Ο - Τιμη ΤΖΟ € - νι·νννι·.α-ιγμα5.:αΜ
κοΜΒικο εηΜΕιο
|·| ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕιΜΑΡΑκΗ
ΝΕΑ 0Ρ|Α |·|Λ|Κ|ΑΣ Γ|Α ΑΟΟ.ΟΟΟ ΑΣΦΑΛ|ΣΜΕΝ0ΥΣ
ΑΝΑΤΡ0|'|ΕΣ
ΣΤΗΝ 35ΕΤΙΛ
για όθα τα Ταμεία
Ο «Κλείδωσαν» 5 αλλαγές 
" Ι " στο συστημα συνταξιοδότησης σ '__Γ_ 
με διαταξεις 35ετίας για Μι ΕνΜΑ@Χἔ >  ' " ' ·
 εργαζόμενους ηριν αηό τα Τ992. Ι
Αυξηση ορίων αηό 6 μηνες έως 'ΤΟΟ' “- ·,
και 5 έτη
" μ   α Ο Ποιοι μπορούν να αηοφυγουν
τα εηιηλέον χρόνια εργασίας στη σύνταξη
με35ειια
και τι θα ηληρώσουν για την
ΤΗΝ Η -Σ|Α ΤΗΣ Ν Δ αναγνώρισΜΜσμ“τικὡν ΜΜΜ
_ · · ααοαΑισμενω5
Ο Τι ισχύει για Δημόσιο, |ΚΑ,
Τα ©ῶώγώΟε ταν ιμυ;1μευ@Π@ι Γρίφος η κόθαδας ·
Αηόστολο Τζιτζικώ- οι τελικές του Μακη Βορίδη ΔΕΚΟ, τραΠεζες, ΟΑΕΕ και ΕΤΑΔ
στα να ανακοινώσει ανακοινώσεις αηό την αηαία θα 
δευτερη υηαψηφιότη- του Βαγγέλη εξαρτηθεί η σταση 
τα μετα τον Κυριακό Μειμαρόκη ηαυ του Αδ. Γεώργιόδη.    γ
Μητσατόκη και ηώς εηικαινώνησε με Κλειστό χαρτια αηό ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ οΡ|^ ΣγΝΤ^=|0Δ0ΤΗΣΗΣ 
αηαντό στο ασυμβί- Κώστα Καραμανλή κορυφαία στελέχη ^
βαστα με τη θέση του για την Πορεία του και η Πιθανότητα
βουλευτή κόμματος έκηληξης
Η ΤΡ0|ΚΑ ΕΤ"ΣΤΡΕΦΕ| ΧΑ' ΖΗΤΑΕ| ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΦΟΡ0Λ0Γ|ΚΑ ΕΣΟΔΑ 2 Δ|Σ ΠΑ Το ΜΒ Τ 
Τ ἶ ΤΠ ΛΕΞΗ Η ΤΟΕΒ ”
Τ ΓΠΑ ΤΠ ΠΝ ΗΡΘΑΤΕ
Η!) υ Π
Τ ΣΕ^.
~ . Ο  ' ; _  › Σελ. 33
γ ί  Ξ <<ΑΡΜΟΑ|Ο ΜΑ ΤΑ _γ ΡΥΘΜιΣΕιΣ-ΕΞΠΡΕΣ «ΟΥΤΕ ΕΓΟ 'ΤΕΡ|ΜΕΜ
Τ 4 Η τα θΡΗΣκΕΥΤ|κΑ γ' ΣΤΑ ΚΟΚΚ|ΝΑ ΟΤ|2Ο ΧΡΟ"|Α ΜΕΤΑ
Ε|ΝΑ| ΜΟΝΟ ΤΟ ΔΑΝΕ|Α ΚΑΤ ΜΕ ΟΑ ΒΡ|ΣκοΜ0ΥΝ
ΣΥΝΤΑΓΜΑ» Δ|ΑΤΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ ΑΚΟΜΗ ΕΔΩ»
Η |Σ|'|ΑΝ|Α ΣΕ |'|ΕΡ||'|ΕΤΕ|ΕΣ ΣΕΛ_ 3"

Τελευταία νέα από την εφημερίδα