Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: Ζωντανεύει το εμπορικό κέντροRecognized text:
60 έξ
Τέρμα στο ποδόσφαιρο
για την επιστήμη
4 Ο τερματοφύλακας του Αρη. Γιαννης Φυσέκης¦ αποφάσισε να στα- .
ματήσει το ποδόσφαιρο για να αφοσιωθεί στο διδακτορικό του ` Π ζ  Δ
στη Μοριακή Βιολογία που σχετίζεται με τον καρκίνο στο κεντρικό °'
νευρικό σύστημα! = σελ. 42
Ι 'ο μ<·νο··οτω
_ Μ( Π·Ιοιος
2ΕΥΡΩ
ΜεταΛντεΡιι
Π κγΡιΑκι-ι 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡ|ΟΥ ΖΟί5
ιίΕΦί'ΜΞΡ|ΔΑΜΕΓΗ ΣΔΛ0Νικκ
|ΜΟΪί'ΊΑῖ
ΑγγεΠ|0Φ°Ρ 
ι'|'...ε. ._
 |.-· σ” .ι-·
.η_;/χ/χ)/;¦ξ/μἰ
ΑΝΑΓΝΠΣ ΤίθΕΣ
# . · ι
.. . _, _
. ΜΜΜ ΜΜΜ(
κ ···γ 
 ΚΜ ΜΜΜ· Μ
ΜΜΜΠΓἩ| Α'Π^Ν'
ΚΔΠ' Με
Αγωνία για μια θέση
στη φοιτητική εστία
Εκατοντάδες φοιτητές έχουν κάνει αίτηση για μια από
τις λιγοστές θέσεις σε ΑΤΕ' και ΑΠΘ. Αντίθετα, στο
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας δωμάτια στις εστίες μένουν
κενά λόγω μικρού ενδιαφέροντος!
εκ μ κ
το εμπορικό
ο σελ. 38-39
Ϊ Φρέναραν οι Τα Λαδάδικα ή: Εκτόξευση
ξ.  Ο κρυμμένο5Μ σ μειώσεις ενοικί- “ί αποτελούν το πρώτο ενοικίών λόγω
2 · τ ων σε κεντρικούς σημείο στο κέντρο που πεζοδρομήσεων
8  7 (Σ «ΕλλΠνυ5 δρόμους «είδε»ανἀκαι·ψη μέσα
Ε στην κρίση ι: σελ. τα, 35
δὲ Βαν Γκογκ»
Π σελ. Μ. 33
ΥΠΟΥΡΓΕ|0 0|Ν0Ν0Μ|ΝΩΝ
Η φοροκαταιγίδα του Οκτωβρίου
ιι·ι,ι¦ιιη.ιπηηωιιιωιι Μη τ την· αυτ· ιηαν·τηιει·ιιι.ιιηι·μι·ηνίνωση ί|ιι|"!ί·ι'ί ι ι· υ
Δικαιωθηκαμε Χωρί5 ριζικέ5
όσοι βουλευτέ5 αλλαγέ5 δε θα
στηρίξαμε Τσίπρα κάνουμε τη διαφορά
Π σελ. 6 Π σελ. το
ΓΡΑΦΟΥΝ
'ΝΕΟΣ ΜΒΜ: Βίοι παράλληλοι Ανδρέα - Αλέξη
ΜΠΑΣ ΜΜΜ: «Το παλιόπεθαίνει¦ τονέο δεν έχει γεννηθεί ακόμη
είναι η εποχή των τεράιων;»
Γ|ΑΝΝ|·|Σ ΤθΣ|ίΑΣ: Βάλτε μουλίγο Με με μπόλικη ςοησοί!
ΜΜΜ ΠΜ"Σ: Το Σουέζ μπορεί να φέρει καράβια στο θερμάίκό
ΜΑΣΜθΜσΥΜΣ: Προοδευτική και συντηρητική πολιτική
ΜΜΜ ΤΣΜΜσΥΜΣ: Λέξη της μόδας αναζητεί ουσία
ΜΡ|'σΣ|ΓΜἩΜΗΣ: Κιβέρνησηισορροιπώαντίεθικήςσώεννοήσως
ωντανεύει
κέντρο
ή Γνωστοί εμπο- ή Τα«κάκκινα
σ ρικοί δρόμοι και σ φανάρια»
ολόκληρες γει- άναψαν...
τονιές αλλάζουν τις τιμές
φυσιογνωμία στα Σφαγεία
Το βαρύ φορτίο των
μέτρων του μνημονίου που
ψηφίστηκαν τον Αύγουστο
και θα εφαρμοστούν
σελ. 37
Νέο δόγμα για
τη Ζώνη Καινοτομία
Στη Νέα Υόρκη και τη Βοστόνη βρίσκεται αυτές τις μέρες ουράεδρος της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, Παντελής Αγγελίδης ο οποίος έχει συναντήσεις με Ελληνοαμερικανούς οι οποίοι
εκπροσωπούν επενδυτικά κεφάλαια που δραστηριοποιούνται
στο χώρο της υψηλήςτεχνολογίας και της καινοτομίας
Π σελ. Η