Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Κινήσεις-έκπληξη στην κούρσα ηγεσίας της Ν.Δ.
Newspaper website WebsiteRecognized text:
7 ΜΕ ΠΣ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΕΣ ΕΡΜΗΝΕ|ΕΣ
α ΜΜἩ== ΤΩΝ αΜ@γ Μι Η ΜΜΜΜ
δ ! Μ' ΕΣΕ· η ΜΕ3 έ ῖ //;ἶκΧ Γ. Ϊ /;`Ἡ
...-_ _ ω Β|Β'ΡΛΦ||(Λ ΑκγκΑοΦοΡΗτΑ ]Ξς @ὁ η  Χ. ζ ίἶ /
Τ"Ἐ ΜΜΜ ΜΜΜ Μ' Δ π ΕΠΕ|ΣοΔ|Α Ξ /Ζ.“.Δ Ν Ω έ]
> Β έ _ ΜΜωΜΕΣ η ~ ·
ΜΜΜ Η ΝΝ" Λ 
ΜΜΜΜ ω "Η" ..
Ε ΓΙΑΤΗ ΔΠΥΛΕ|Α
 Δ; η" ῇ 7
  Η  )ῷῖ Ή ΠΣ ΣΠ0γΔΕΣ ΣΑΣ
'- "Ψ9ΕΕ9!ἰ
1 7 7 7 ”23
Μ. ε-ὶγραΞ. ΕΠΙ"
.ΙΙ ΗΪ/Ι / ά” Χ θα: !;ά/Πχ /|/ Μ/“: 777_7 κτ ΤΝ[Ύ']! πέη. Γ Ἡ /¦ Σ Ν ἑ8 έ |ά| χ 7 χ 7/ ζ /ή Ξ. //έΆΧ 
/ 7 μ .ι έ Χ / Τ λ
/5 ! έ Κ ,ρ
έ Ο ν // έ
@Η @Π Τ·Μ[email protected]Μ3Ν:7 ”1 
ΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ. Ο' ΚΟΝΤΡΕΣ κΑ| Ο' ΣΥΜΜΑΧ|ΕΣ
Κινήσεις-έκΠΠηξη
ΔΕΝογΝ οι «53» στην κούρσα ηγεΟ της 
Η καθοὁας Τζπζ|κῷοΤα  ·γ η 7* 
“Ρ0Β^“Μ^ἩΖΕ'     
Το σε ἀρογα 6”ὁυμο - _
ν ί' ' « ἔ- Π^ΠΣ ΗΜ ΝΕΔΔΗΜ0κΡΔΠΔ-.
κΑΜΜΕΝοΥ ΕβἔξἄἐΜἑἔἔἔἔΜἙ ΜΠΟΜΠ' ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗ»
  , ΜΕ'ΜΔΡΜΗ ΠΟΥ
θΕ0Δ0ΣΗΣΠΕΛΕΓΡ|ΝΗΣ . . Σ"θ'Ἡμἔ"ερ'Οῦε'ες ΜΜΕ' ΠΡΟΣ Το
Α Ι λ. 3 ιΔ απο κυρ|ακο,Το μπλοκ
ΠΟ ῖ|8 φωτα ΜΕΡΕΣ. 7 Βορίβη - Γεωργ|ὁεὁη κα' «ΝΝ» ΚΔ' Ο ΡΟΛΟΣ
κα' το θεατρο... ες 2 Π “ η Ψαση αναμονης ΤΩΝ κΑΡΔΜΔΝ^|κΠΝ
υφυΠΟυργο8 Όξω , ΖΩ Δεν6|α,Ολγας Φ .
ΠΕΤΡ0Σ ΤΛΤ0ΥΛ|·|Σ
«Η Ν.Δ. ΠΡΕΠΕ| ΝΑ
ΤΠΛΜ|·|ΣΕ| ΡΗΞΕ|Σ»
Π0|δε|8 Ο ΣΕΛ. ιο-ι4
Δ||_|ΛΟ ΣΟΚ ΠΑ ΟΦΕ|ΛΕΤΕΣ
ΕΦΟΡ|ΑΣ ΚΔ' ΤΑΜΕ|ΩΝ
ΑΝΑΓ|ΩΤΗΣ Ν|κ0ΛΠΥΔΗΣ
Πατί το Μαξίμου...
Τ “Ω 
Ο ΣΕΛ. 8, |5-|6
«ΤΓΕἔΤΞ» 
Το Μ Ν|·| Μ0Ν |0,
ΛΕΝΕ Ο'
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
“°°ἔ%Υπόῆαγ“ η Γερμανία,
ΠΡΟΑΠΑ|ΤΟΜΡΨὲ σοκ για τους πεῆατες, τ0ΒΠἄΞΞἔἔοξω
“ ' Η '
Ε"|κ|ΝΔγΝ^ ΒαμΒα για τα α·α8α| η ΕΜΣ'
|'|ΛΖΛΡ|Λ
ΤΑ ΔΥΣΚ^Α
 ΣΕΛ. 26-27 Ο ΣΕΛ. 20-2'|
ΠΩΣ Ο' ΜΕ|οΝοΤ|κο| «ΑΛΩΣΑΝ» Τ|Σ ΒογΑΕγΤ|κΕΣ ΕΔΡΕΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟ|'||·|ΣΠ ΣΕΛ. 19
Ε] ΣΕΛ. 4, 6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα