Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Έρχεται δίμηνο-φωτιά
Newspaper website WebsiteRecognized text:
νννννν.η8ίτοτηΡοτίκί.8τ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Σάββατο 26 ΣεΠτεμβρίου 2015 | τιμη: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΡ|||(|·| ΚΔ'
ΕΠίχίΞίί>ί-ίΜΑτίκί-ί ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 910 · Αριθμός φύλλου: 25.885
Τζόνετ "ίέλεν
επικεφαλης της Με
γ ` χαμηλότερη
ε ' Η τη): πί>οΒίίΕίίίίίΣ
ΗΕΛΛΗΝ|ΚΗ ΜΕΣΗ
Φωκίων Καραβίας
διευθύνων σύμβουλος Ευτοροηκ
σημερα στη Ν
Εί·8ροί·τ: Σε αναζητηση
χρηματοδότησης
Χρηματοδότες γία το ρτο]οςτ απόκτησης των 14
ελληνικών αεροδρομίων αναζητεί η Ετεροίτ, Παρουσιάζοντας δημοσίως το σχετικό ρυ5ίηε55 ρ|αη. Οί
συζητησεις της κοινοπραξίας με το ΤΛ|ΠΕΔ συνεχίΖονταί με Ματίκους ρυθμους σχετικα με την
επίλυση θεματων Που έχουν εγείρει οί Γερμανοί. >ί ί
ι ` ΣΤΟ Τ|Ρ|0Ν| Τ|·|Σ Μ
ρ Ο ΕΤ"|(ΕΦΜ|·|Σ
“ γ ΤΗΣ Ρ0Κ5Ε|·|Ε
ς "ΑΤ|ΑΣ "|ΛΕΡ
Ο *Δ >21
Εν αναμονη της απόφασης
Νείμαρόκη στη ΝΔ.
Σε Παρτίδα Πόκερ εκτυλίσσεται Πλέον η εσωκομματίκη διαδικασία γία την ηγεσία της Ν.Δ. Ολοι οί
διεκδικητές του Προεδρικού θώκου -Πλην του Κυρίακου Μητσοτάκη Που μπηκε νωρίς στην κούρσα της
δίαδοχΠς- αναμένουν αΠό τον Ευάγγελο Νείμαρακη
να αναβει Πρώτος τα χαρτια του Προκειμένου να
σταθμίσουν τίς εΠόμενες κινησεις τους. >24
Γερμανίκίί... τρίκλοποδίό
στίς προσπαθειες της ΕΚΤ
ΕμΠόδία στην Προσπάθεια να Περασεί ο έλεγχος
ολόκληρου του ευρωπαίΚου τραΠεδκου συστηματος
στην ΕΚΤ βαζει η Γερμανία, η οΠοία αποφάσισε να
αλλάξει τη νομοθεσία της γία την εκκαθάριση των
Προβληματίκών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων,
δίνοντας εξουσίες στο γερμανικό υπουργείο Οικονομικών, Που η ΕΚΤ ίσχυρΚεταί ότι έχουν Περασεί στη
δίκη της δικαιοδοσία. >20
18/9 21/9 2)|9 23/9 24/9 25/9
π Τόμος Με εκατ φαω - Γενικός δείκτης
Εβδομάδα πτώσης
Το μίκρό «τορουηα» των τραπεζικών μετοχών οδηγησε σε μία ανοδικό συνεδρίαση το ΧΑ. χθες
Παρασκευη, αν καί οί βαρίές απώλειες των Προηγούμενων ημερών δεν μπορουν ευκολα να καλυφθούν
καί ειδικα με έναν τΠρο τόσο χαμηλό όσο ο χθεσίνός. Κατα τη χθεσινό συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης
Τιμών σημείωσε άνοδο ί,ίΟ%, αν καί σε εβδομαδιαία βάση σημείωσε Πτώση 3,2 '| %. >'| 6
[συμφωνία] Η κυ βέ ρνηση οφείλει να ενε ργοΠοηἰσει 8 μέτρα στις αρχές της ε βδομάδας
Ε ρχεται δίμηνο-φωτιά
Προτεραιότητα η μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό σύστημα
«Μάχη» με τον Χρόνο δίνει Πλέον η κυ βέρνηση για
να καταφέρει στο εΠόμενο δίμηνο - φωτιά, όΠως χαρακτη ριστικά ανέφερε και ο ΠρωθυΠου ργός, να ανταΠοκριθεί εΠιτυχώς η χώρα στις υΠοχρεώσεις Που
αΠορρέουν αΠό το νέο μνημόνιο και ανοίγουν τον
δρόμο για την εκταμίευ ση των 3 δισ. Που έρχονται
«ου ρά» αΠό την Πρώτη δόση των 26 δισ. Που «ξε
κλείδωσε» η συμφωνία, αλλά και των 1 5 δισ. Που Προορίζονται για την ανακεφαλαιοΠοίηση των τραΠεζών.
Πρωτίστως, όμως, ο κυβερνητικός συνασΠισμός
γνωρίζει Πολύ καλά ότι η Προώθηση όλων των μεταρρυθμίσεων και η υλοΠοίηση των δεσμεύσεων
θα αΠοτελέσουν ξεκάθαρο «ΠιστοΠοιητικό» ότι η
Ελλάδα δεν εΠιθυμεί νέες «αναταράξεις» στις σχέσεις
με τους εταίρους της, έχει αφησει Πίσω τη «δημιου ργικη ασάφεια» Που της κόστισε ακριβά και εΠιθυμεί να ξανακερδίσει την εμΠιστοσύνη και την
αξιοΠιστία Που έχουν Πληγεί. Στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας η κυβέρνηση οφείλει να ενεργοΠοιιίισει 8 μέτρα, ορισμένα εκ των οΠοίων έχουν
ημερομηνία εφαρμογής την 1η Οκτωβρίου >4-5
[Αλέξης Τσίπρας] Ανακοίνωσε αλλαγές στη λειτου ργία του ΥΠου ργη<ού Συμβουλίου
Τους δυο άμεσους στόχους της κυβέρνησης Παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, χθες, στην Πρώτη συνεδρίαση του Υπουργίκου Συμβουλίου,
καλώντας τους υΠουργοι7ς «να εργαστουν σκληρα, χωρίς ιδίοτελείες, με συλλογικότητα καί αίσθηση μεγάλης ευθυνης». >3
[Τράπεζα της Ελλαδος] Σύμβουλος η ΒΙαςΙ<Βοςκ δοΙυτἰοη8
Τρέχουν οι διαδικασίες
για τα «κόκκινα» δάνεια
(σε εκατ. ευρώ)
Ετηταχύνονται οι διαδικασίες για το Πλαίσιο διαχείρισης των «κόκκινων» δανείων, το
οΠοίο ΠρέΠει να οριστικοΠοιηθεί εντός του
Οκτωβρίου. Εως τα τέλη Οκτωβρίου η ΤράΠεζα της Ελλάδος θα ΠρέΠει να υΠοβάλει
έκθεση για την κατηγοριοΠοίηση των μη
εξυ Πηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς των τραΠεζών, ενώ εΠέλεξε τη ΒΙΜστα δοΙυτίοΠε ως σύμβουλο, η οΠοία ως
τον Προσεχη Ιούνιο, με τη συνεργασία του
Δεκ-Μ
|αν-ί5
Φεβ-15
Ι Ι Μαρ-15
ΤΧΣ, θα εΠιχειρησει να «καθαρισει» τους
ισολογισμούς του κλάδου. >7 Μ"
Μαι-Β
Αρνητικό η χρηματοδότηση
Στο μεταξύ, αρνητικός Παρέμεινε τον Αύγου στο ο ρυθμός Πιστωτικης εΠέκτασης,
στο -1,6%. Το συνολικό υΠόλοιΠο των δανείων
εΠιχειρησεων και νοικοκυ ριών ΜΜΕ τον
Αύγουστο στα 205,6 δισ. ευρώ αΠό 206,8 δισ.
τον Ιούλιο και 208,5 δισ. τον Ιούνιο. >6
|ουν-ί 5
|ουλ-ί 5
Αυγ-λ 5
[Αυγουστος]
Αύξηση
καταθέσεων
χάρη στις
εΠιχειρησεις
Αύξηση των καταθέσεων κατά
300 εκατ. καταγράφηκε τον Αύγουστο για Πρώτη φορά έΠειτα
αΠό 10 μηνες, εξέλιξη η οΠοία
οφείλεται στις εΠιχειρη σεις, κα
40 οφ 80 μια Οι] οσο 160 μια
Ε] Εφαρμογή κεραλαίακών ελέγχων
θώς οι αΠοταμιεύσεις των νοικοκυ ριών κατέγραψαν και νέα
μείωση κατά ι δισ. >θ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα