Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
το ΜΗΝ” ΜΕΤΑ Τ" Η ΤΜ Ξλ""Σ “|Ε|"Μ' Τ"Υ 0δΥΗ|||Μ°Υ "ΦΥ “ΜΠΑΞΕΡ Ο ΜΚΟ ΜΒ|
Αλλἰτ. “εκουμε `
ακομη δρομο. Δύο
μήνες εἱμοοτε μοζἱ
οι Περισσότεροι.
ορισμένοι ούτε καν
Μπορω
Π`()Ν.Π κο1:-'γκὡμΜ
γ1τΙτον Ντοορμοζ,
Που “πάνω ολοἑνο
κτ11κολοτΞρος”
·τ η  '
._ ε:
η ι.τ οτε
Ξ Η Μ 8 Η δ! Ο
τ ΜΕΣΗ!!
που δείχνει κατ τον δρομο για ”σίγουρες" _  __  ; .  _ _ __ Δ · 7 . 5οτἑἔδ£ἑ ζΞπἴΊΠ“Ἑη
0 ω ω ρ '   .- ` · ο ζ '“ τνκ μ ν ενω
ν1κες. Το μοτ1ο ”14" αποψε κοντΡο στον  η “ - ¦ · Η Θέση του . Δ“λωοη
ΠΑΣ, που δεν τον εΧουμε κεΡδἱοει στο τΡἱο β “ __ _ .,   · › ” Ν'°Ρ"Υ“Ψ γ 
νιομτἡ¦ σας θελουμε
μεταξύ μας πιο πρόσφατο πωΧνἱδτο! τ “ Ν   _ >     Μο μΠς“
8· "Χ
Σω' 'ΜΜΜ
Η!! ΜΜΜ"
ω·-*·
“Δενοσω σε “π~·ΗΜ
Μω- “ιςἔ“Μἶ ῳμ·ωΜ
δήλωσε ο ΒΝΜἀνος μπακ "ΠΠ"