Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΥ| ΕΦΗΜΕ|ἐ
__Α Μι
/ῖ-Κ/ #9
2ε2ί8εε 
ΑΡ|ΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 437 | ΣΑΒΒΑΤΟ 26/09/2015 | Τ|ΜΗ: 1.30€ '4 χ ι
ΧΤ|ΣΕΤΑ|
ο ΝεοΣ ς . 
ΑΥΤΟΚΡΑΤ0ΡΑΣ ε ! “ '
Ν||(ΗΣΕ ο ΑΡΗΣ 7 ·|
72-80 ΜΝ Ψ. _ ¦ Δ κ Σ ν ν
°Α|ΜΤ||Α Μ· ' ' 7 4 ν .
ΕΓΓΥΗΣΗ
ΠΑΕ' ΤΕΑ||(0 | ο ΚΑΡ"Σ
ΑῆῆηῆοσεΒσσμός
αν. . Ή.. 
«Ντεκ 9Αι·8`ουΡ»
Γνώρισε @ι Πό
την εποθέῳση
Ε|Δ|κΕΣ
ΣΥΣΤΑΣΕ|Σ
ΣΕ |'|ΕΑκΑ
  ))
ΡοΝτΡ·τκΕΣ: 
«Ετο·Μο·τ·Α η
ΣγΝεχοΜΕΝΑ πΑ·χΝ·Δ·Α»
ΠΒώΞ @κσῆιές,
Ι 5 ·μετό ξεφωνητό,
' . Μ!¦=. π
γισ νε μην ξεχνιομσστε...
ο _ 5 - ·
Θ Είνσι ιδιείτερε επειτητικός,
Τ Νερό τη συμΠέβεισ
. τα _ ¦
ΣΕ^·3 7 ΥΣτρος κοποιου|ς_
/ Χ|Α|0ΜΕΤΡΑ ΕΤΡΕΞΑΝ Ο' ΠΑ·κτΕΣ ΤΟΥ ΠΑΟΚ ΜΕ ΑΕΚ!
Ε|ΣΑ| ΕΣΥ! _
Ο οκΑΡγπ·ΔΗΣ Α"` 
/ Σε «ΑΝΑΣτο.»
Ψ Αποφεσίζει
@ γισ όῆες τις
μετσγρσφές
Έχρισε Ξ ! | . .· _
τον κό°υτς Θε ενισὅυθει _ ΤΕΣΤ ΑΡΗ (19902
Μ · αικατερ
ΜΕ ΝΕ0|(Α|ΣΑΡΕ|Α
υπεὐθο
......................................................... "'ΜΕΠ“Β°ΣΩῳΑ
@Ψ ΔΩΡΕΜἐ ., Θ εΜΜΕΕ·ΔΑ Με. ·.
~Β.ΚΛΦΕΣ ἔ _ ¦ Η ΔΩΒο“Ω.κΔΩεΣ
τΗΜΡΕΣκΕ|ΛΜ:ἑ ΑΓ Α Ο
¦ έ  η ρ,ρ Π
“ο @Μω ἄέΞΜΜά@@%
β ' ΛἶΔ“Μ ` !Μτ `^<1 “
ΑΜ Μ ΑΜ ~ ;Ξ$Ρ5Ξ . - έ
Ο|'|Λ|·|Ρ0Φ0Ρ|ΕΣ ΣΕΛ. 15 κΑίἔὁ“.ζΪτἈΜΕ·ο
'Ι τΜ@@Μ: κΩΣτΑΡΑΣ (2 ΣΤΗΛΕΣ), κ·ΜπΑΡΗΣ, ΜΒΝΕ.
τεΑτΑτΑε, ΑΜΜκΗΣ, ΑΡ·ΣτΕΡοχΕ·ΡΑΣ, ΑΝτ·Βοοκ, ΕΕΤ εισαστε
ΗΡΕ|ἱ|-ΕΑθΠΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΩΝΗ κΑΡ|'|ΕΤ0|'|0ΥΛ0
Ψν κ μ' χ Ξ ¦// _" //Τ_Χ
Σε ΜΙΑ! με) 
ιΜῆ>σ )6//
Η ΔΘΛΗΤ||άΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΔ
ΜΕ "ΜΧ"
κ/ έ
ΜΡΔ¦ΜΜΣ Σω
.Εγινε αγιασμός, για νΞἔβηθήσῇ 7 |
τους παίκτες ετρΞ:_σημερινό “ενώνσ
ενσχτέ9ν.της`5κοόσ 'Ξάνθης νε
ἑ!ΩΕΜ!ΩΊ
ὲ%!ΜΔΑ!μ! ,
ΠΔΠΔΔΩΠΩΜΛΩπωΜΠκ
-' Ν|κΗΣΕ=
24:88
έ ε· ΣΕΛ.54 “
κορυφσίος
ο Μπένος
·'|" [77 θ ο ω ο Ἡ κ [Ό»·ν το Χ.
080 ΠῶΝΞΕΡΡῶΠΠἔ©ΞΞ ΠΗΓΑΝ ΣΤΗΝ ΓΠΑ
ΔΠΕἩ€ΡΠΝἩΞΞΠΞ ΠΠΕΡΠ [Π]ΠΞῖ@ΠἩ©ΠΕΉΠ%©Υ
080 Α"Ρ0Τ||(0Σ: ΜΕ ΑΠΟΥΣ|ΕΣ ΣΤΗΝ κΑΡΔ|τΣΑ
080 Τ| ΕθΝ||(Η: |'|0|0| Α|'|Ε|Λ0ΥΝ ΤΟΝ ΑΡΗ!
εε χορό...
χε1μερινέ5
' “ . “·
Ζ. |
¦ ε Ή ε ε#
_ 9μΧεΧ·εουἔ“ * -.
- ' στὸν~δρόμἩ τ|ὴε”'“
/ _ ¦ φ Ώ
/δ·ασκέδαση5!!!“ 
Τετάρτη 23!
Σεπτεμβρίου
/ , |
Λνν8ΜκΠ 25 τ. 2310 281.237

Τελευταία νέα από την εφημερίδα