Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Πάπας σε Ο.Η.Ε.: Πανθρησκεία & παγκόσμια διακυβέρνηση
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
28 ΣΕΠΤΕΜΒΡ|ΟΥ ο
20ῖ5 γ
350 ΕΤΟΣ ;
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ Ϊ
(10388) 3789 Ξ
Τ|ΜΗ 1 ΕΥΡΩ ν
Δ. Με:
ΠΠ @Β  @ΜΜΟ
@ΜΜΜ 
@ΜΜΜ 
"ΑΜ ΣΕ 0.|·|.Ε.¦
ΜΝθΡ|·|Σ|Ω|Λ
& ΜΤ|(0ΣΜ|Λ 
Δ|Λ|(ΥΒΕΡΝ|·|Σ|·|·
Συνέντευξη καθηγηΤή Κπσ|κή για: Θηρίο, Πονέλληνες και "Φόρο της Ανατολής"