Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: 8 μποφόρ... φόροι μέσα στον Οκτώβριο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ   3'  '
8 μ“0Φόρ-“ Φόροι 
μέσα στον Οκτώβριο  .
' ' ' ι '
ΕΝΦ|Α για του ΦΠΑ σε νησία αυξηση ηρσ- Δ · . ι Δ ι η"
το έτος 20] 5 σε 6.000.000 ειδικού φόρου του Αιγαίου (καταργσυ- καταβολής φόρου για
ιδιοκτήτες ακινήτων κατανόλωσης στο νται σι μειωμένσι κατό εταιρίες ΑΕ. και ΕΠΕ |βἰίε 
α στικό ηετ έλαιο 30% συντελεστέ ) ' · 
γρ ρ ς αυξηση κατα - Γ
εκκαθαριστικό για τον ΦΠΑ για στο εΠίδομα 30% στον φόρο ηολυ- 84 κ. Δ <
τις υηηρεσίες θέρμανσης. Μειώσεις
αναδρομικό διηλασιασμό
της ηρσκαταβσλής φόρου
εισοδήματος για 620.000
διαμονής στα ξενοδοχεία αηό 6%
στα εισοδηματική όρια
και αλλοι Περιορισμοί
|.Χ. αυτοκίνητα όνω των
2.500 κ.εκ., ηισίνες και
τελσυς διαβίωσης για πωσ < Μ
Βάσω.: . “με
690 υπήρχε· __
αγρότες σε 13% στον αριθμό δικαιούχων αεροσκάφη ο. Μ #
τω. “τ ' ' Ι· 0
- · ~ - Δ · Δ Δ Δ
. Ι Μ
ἑ ι ΑΝΕΞΕΛΕΓκΤΕΣ Δ|ΑΣΤ^ΣΕ|Σ ΠΛ|ΡΝΕ|
η ζ' Το «ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΩΝ κΑνΣΑΕΡιΩΝ»
ε . γ .
' ' ' ' Ο 7
' Ο ' σ Δ ' . Ο " η · Π' ' η
ιι ῖ`ῖ_ ί
κΑΤΛΠΡ0ΦΕΣ 'ί ἡ.Ἑ,/_Μ¦ , γ
 ί Π Π Μινι Πέ ξ ή Δ _ `
Ι 7 'η .8004188
Ιω" Δ μ .7 ο " * εο"Δ“88 ΜπισσεΜ _ γγ . Δ γ ' _ .
| ί|ι ν ` .· ΜιττυσεΜ . .
 Ι ί έ3εέ ' ' Π :α ·
  έ για ιδιοκτήτες σε . ¦
 “ γῇ' «Πειραγμενων» η ι
ι· · · ΔΔ · Γ · Δ ' Λ
. Λ Λ λ
·ι·¦.· ι ιι ιι · Ι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα