Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Σε εφαρμογή ο υπέρτατος νόμος των Σιωνιστών
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ  ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΕΛΛΑΣ λ
20"5 Ι “ · . ο
350 ΕΤΟΣ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ
('|0387)3787
Τ|Μ|·| Ί ΕΥΡΩ
ΜΕ@ω@ΜΜ2
ΜΗ Μ ΜΜ@!
ζ  ΕΜΦΙΚΟΣ ΜΩΤΗΡΜΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΥΣΜ1ΜζΗ ΜΠΟΜΠ! '
/ π ζ
δΠ@@©@@@@
Μ^@Μ ΜΒΜ
Ο] Ο [Κ@@Ξ@
ΝΜ@λ@@δ@
Η    Ν   ··κΑΗκε“ ο Δ. κΑΜΜεΜ:
·Γ·Ν  `  “ Ρ β _ · .
|·| ΜΟΝΑ _
Σ'|'|Σ ΕΚΛΟΓΕΣ» .
& <<Λ"0Σ Ε|ΝΑ| ° ὅ - ζ · ` 
ο ΔΝ'|'|-π|ΠΡΛΣ»  ¦ ω - ¦ ;;= 
ΠΠΣ Με ΠΜ
Μ@ ΜΜΜ) Μ
ῖ© ΕΜ©ΠΚ©
Μ©@@Μ
ΜΣ©=7