Πρωτοσέλιδο Το Ποντίκι: Οι υπουργοί έπιασαν... στασίδι
Newspaper website WebsiteRecognized text:
'Ο (` ›
"Ο"'||(| 
ΕΒΔΟΜΑΔιΑ·Α ΠΟΛ|Τ'ΚΗ Ι ΣΑΤ·ΡικΗ |ΑΠ0ΚΑΛΥΠΤ|ΚΗ ΜΗΝΗΜΑ
Μ.τοροητΜ.ετ
ΠΟΝΤ|'(|
ν·ΠοΝΠκ|
“-.:ἑ¦.Δ μ »Με
"ΜΗΝ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ" 2015 / ΠΜ"= 2€ Ο. 1883
οι υπουργοί
αν... στασίδι
4 ΜωΜη.“ η
8ἱ|νο· ΑΜΒ
1,5 αΜμΜ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα