Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Αύξηση φόρων για ενοίκια και αγροτικά εισοδήματα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
,_  ~ ~. οηΑοκΣτο ηΡοτο
“ ; · · ·~ Δ. “ . ΝΤΕΡΜΠ|Τ|-|ΣΧΡ0Ν|ΑΣ `
. . ρ· ~ _ Νικι-ιΣΕ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ _ '
. γ; μ __ · 2-ιτι-ιΝ Αεκ ΕΦΑΓΕ .έ ί. Ι > . κιλα-ι
ΗΜΠΑΡΤΣΑ _| :Μ
ο” ξ ¦ιἑΑηἴοιΞΕ τΑ6Τ 'ΡΑ-τω»
Πέμητη 24 Σεητεμβρίσυ 2015 - Αριθμός φυλλσυ 1.707 - Τιμη 1,30 € - Μνννν.ε-¦νμο5.:οΜ
Έξι Η!. η: ΠΕΕΑ ΣΕΠΠΕ
 ]ΠΌ;
να ι ί Τα
“ ι· `ὲ` τ 
,ι ' ι .
ΨΥΧΡ0Λ0ΥΣ|Α ΑΠΟ το οικοΝοΜικο ΕΠ|ΤΕΛΕ|0
ΑΥΞΗΣΗ
Φ0ΡΩΝ
για ενοίκια και
δεν έβγαλε ανακοίνωση
 Για" η ΧΡΗΜΑ ΑΝΤΙ ασ ζεφηλισμΕν°
Ι Τ τ ω' - “3 , κα
. αν ησρΜβη δωσω ..
“ὅ 7 ξ Ωω ΜΜΜ 'Πρωτα στην Βουλη
ο ή ε· ὲἐ Β Έ Αφαντοι
απο το ΜΑΝΗ αγροτικα ε|σ06ῇματα
 ·Εν'"ί°'Ψ°Ρ°λογικοί Τ “
συντελεστές για όλες ι γ
τις Πηγές εισοδηματων. Ϊ ΣΤ0 ΣΤ0ΧΑΣΤΡ0
τον κα ενο · έ έσοδα αηό γεωργικές |
Ι Ι Ι δραστηριότητες ·
εκτος αηό τον... Τσιηρα 
¦ Γ|Α Κ Ρ0Ν0Μ|ΕΣ.
η . . . , - . . Ενσωμ9'ω°" , τοκ· ΑΡοχΕΣ.
 ηρΕ·:Μυη©υρΤός Πρ@ΕΖῳητΕΕΖες αναρ- Βέτα ειΜΕΟ@ωη= της ειδικης εισφορος | ΜΗΝΑ
έμαθε τελευταίος τη τήσεις με ρατσιστικό καταγγελία Νίκου αλληλεγγύης στη Δ ΑΒ|“Σ"Σ
διαδικτυακή δραση και αντισημιτικό Νικολόηουλου λ Δ λ. Τ
του Δημητρη Καμμέ- σχόλια αηό τον Δ. στον Πανο Καμμένο φορο οψη' κ ιμακα
νου, ηου ηαραιτήθη- Καμμένα ο οηοίος τα για τη μη με «ψΠλ[δισμῶΞ στο
κε 12 ώρες μετα την αηέδωσε σε... χακερς υηουργοηοίηση του αφορολογητο οριο
ορκωμοσία του
ΤΕΤ Α ΤΕΤ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ - ΜΕΤΜΑΡΑΚΗ Τ|Α ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΣΤΗ Ν.Δ.
 Η Η η. .ι .ἔκ ω 7 ` 7' ~ 
 _Δ. :Ή Ο' Μ ].¦. μἔ~ἐκ Η   ΠΕΑ. η ΠΠ η' # ἶέΕΛ. 12
_ ι .3 ξ κΜ^ΣΤΡ0ΦΕΣ ἑ `· .Ι Ρ Τί ι ΣΤΡλΤ0ΛοΓ0ΥΝ 0γΓΓΡ|κΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ
, _ . -· . η.  _Σ0κ ' ι ΑΝΗΛ|κ0ΥΣ ο' / ς ΠΑ ΤΑ ΕΑΑ""|κΑ
· Ξ ΣΤΗ Σκ0"ΕΑ0 λΝΤιΕΞ0ΥΣιλΣΤΕΣ “ ΣΥΝ0ΡΑ
ἴ“ὲἔΞῖ Αγ°°ιωὁς
| οι ΜΕΛιΣΣοκοΜικΕΣ ΕΤΑ|Ρ|ΕΣ Πα ΑΝΘΠΥΝ ΣΤΗΝ κΡιΣιι Μο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα