Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
· 0 Μμμμ
κ `“ Ο / Δ *
Μοκν8Α£κ αμέτοχο
 · :ΜΜΜ Το παοκ"
ὅ Χ (Παπ/ΜΔ Πλ
Η ΣΥΧΝΗ ΠΜΜΠΟΧΗ ΣΕ ΠΑ'ΓΝΜ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΪε^ΕΣΕ' κιΝΔγΝο ΕΘΙΣΜΟΥ Μ' ΛΠΠΛΕ|ΛΣ ΠΕΡιΟ τ.
οσ..=:ι ι.  νννννν.50πττασοα|.9τ
ΚΔ' Χ0ΥΧ0ΥΜΗ
7 7 7 7 7 77 7 7 ' Ντεμπουτο για τονΔανο στόπερ.
ΜΒΜ (7.30 μἡμ.. 8? π μεγαλα έξω Νανα και ΜΙΒ.
απ Μ· ΠΜ! Η Μ βασικοί και οι Καλτοωἔ ΜΜΜ
==ἔ%“ΜΜ· ΜΜΜ· ' Ζητούμενο το τρίποντο Μισο
' Μ· Νέα" μετά την «καταιγ56ο»τπα πω Σμύρνπ5
ἑῖΜ$Ἑ:%ΜΜ ΦΦ 'Εω5τοΖΟΙ9θα ΜΜὡνΜονωωω
ο αρΑιοΣ Μι...
Ο:ΜΨ^'Ο τιι0ιιιιντιι@ρῇτρνκιιτ
·· Μι ο ολνκιιιλκοτ
8 ΚΥΡ|ΛΡΧ||ΣΕ ΣΤΑ ΠΕΠΜΑ
· Παναπωλικ65 · Βέροια Η 
με πανέμορφο γκολ του Ρομερο , 7 7 7
που ισοφάρισε το πισω του ζ . ¦ 7 ¦
 ; - = ν Έ·
Στεφανακου στα τέρμα του Ναζλίδπ _ .γ 7
πἔρ σταρ Φορτουνπ5 και Ντουρμτιζ» η:
' ο ΜΜΜ Πλατανια5 έμεινε · - ,
οτα«μιιοέν»μετονΗρακλπ '. Η" ΜΜΜ: (σου κα* _ Δ _ _ Μ ·
κο' ΜΝ Ἡ!" °κ°Ρ° ΤΠΡΜ·ΛΝΜΥΣΗ: «Αγώνα με αγώνα δείτνειἶαλυτὶρο5ϋ
' Αστεραε · ΠανιωνιαΞ (6. Ι 5 μμ.. β 7 _ . γΝ5Ζ). Πανθρακικόε - Καλλονή (6. Ι 5
μ.μ.. Ν56). ΠΑΣ Γιαννινα · Ατρόμπτο5
(615 μ.μ.. Ν54)
7› . ε; Β τιθΜΟΛΩἶ Η]
ΤΑ ΝΤΕΡΝΠ| η η κατω· ι2
ΣΤΟ ΞΕΚ|ΝΗΝΑ τ 4 η ω
 “ ' _ 3.'|αναπωλικοε· 7
ΜΜΜ 6
6.λ οτ 6
'Εχουν ένα μακ
περισσότερο
στην πρεμιέρα και π κόντρα
των «αιωνίων» αμεσω5 μετα
' Ολο το προγραμμα τπ5 Μ
«ΑΝΑΚΩΧ|·|»
7 3 Μ
7 ο 7 7 ,τ ε στ 9 λεπτα
. . . . ¦ . . τοϋ ^€¦βΟἩόίἙκι 59
' Πεισμωμενο5 ο Σουπ605 για τον αποκλεισμο του απο το Τσαμπιον5 Λιγκ εκανε «μαγικα» ο ορθά πρώτ ΟΛ ο 7
. . . και μαζί μετον Ελληνα «μαέστρο» καλυψαντπν γκαφα του ΜΜΜ στην ισοφαρισπ των ναπεὁουχων η Μ ο Δ | 7 “ω
Συγγνωμπ αποτ0υ5«πρασινουε». . . . 7 7 ¦ . υ ι ΠΟγερν Ουνετω “ί 5 Ι
' Ανασυχια για τον μπνισκο του Ντα Κοστα. θα κανει σημερα μαγνπτικπ ' Αποθεωσπ Σιλβα για τον Τζιμι Σε^|ΔεΣ τη ΒΟχΜωκ
αποδοχή απο Με «ερυθρόλευκου5». 7 . . . . ¦ , .
' Με τον διαιτπτπ τα εβαλε ο Λουταεσκου. αλλα ο Μπταιοε οταν σωστσ5 σε ολε5 με αποφασει5 του ο ° Φ
- ¦ το Μοτο... ΑΜΑ
μια τι· ΕΦ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ - . 
:ιΔιιι>οπονΛον ·
/ΔπΟκλεισμενΟΞ
Η Ενωσπ με 30·Ζ8 επικρατπαε , 7 ,
στα Ροδο
του “ΜΜΜ 5τοικἱπιαπ.ατ Πλω(
στον πρεμιέρα τπε Μ
ΜΜΟ σττ¦3>5-2ντΤαπΔ-_2;3-_Ι |
7 μ γιατωωτσ:εὁραε'αε“ιρτε π'
ὡωΜῶωωο ' καρμα?αΤωμτνι Ι
ι ε εἰλἶωε ΜΜΜτ¦μιἴ5ί£ιΨι:
 ¦ 'Νηπίων για"
· “Η /ι|]”7νΙΪζ¦'
κ ιονανσῖε καιοΔρ'αβιὁ 5' 
ι ' Γο 4-3-3¦σΣιμοε5'στσνΠεΜι · τ παω αερα ¦2 Μ Ι τοπε'ρ'με'ιαα0υ5'9 Μπερμσατω τ τ Ϊ*
.` μ ω Μ Δ 'Η. ' τη? “Δ
Ί @Ί ή Ή)