Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Α"° Μ|Α Α"Λ"
το μησεν πα
τρία από τα
πιο ουσκοπα
ματς της σεζόν
συνιστό τη
μεναπυτερη
εγχώρια πρόκπηση μεχρι
στιγμης
για τους
νταμππου
ΑΠ0¦ῖ°ΛΗ: `
Κωνσταντίνος
:πυριόόκος
ΤΩΝ ΣΠΟΡ
Δ/υτῆς: ο. Νκοῇα'ί6ιτς
Διευθυντής Συνταεεως: επιασε ΜΜΜ-ι
Η· 1.80 ε
τριτη 22 τεπτεΜΒΡιογ Με ο χο. 45770
κατιπππππππα
οπτικό της Ξόνοης σε
ί ο :ἐ“:ηΜογρΜΜ με Με ηιη·ησυτεισυς σίησυς του οηιιμηιΜου, κατα' την
ί η  άφιξη τωναερυσρόπευκανεχθετ_τσ_απόνευμα στσαερασρόμια της Χρυσσιίπαηης τ
¦ΓΨ||ίΠΜ°¦¦'ΊΗ'ῆΡ(¦ΡΗΠ
ΦΕΤΟΣ Ο '(°||°Β°:
Ι 'ε““ἔὐΦ σέεαησστσΜΪ
η | "Με ΙΜ” ι η
ι ι η
παίκτες ανεβηκε στην ακρι
_ τικη πόπη ο σπυμπιακός ο επιστροφη για
ΜιΛιεοτεειττ
και ΝΤ°ΥΡΜΑ2
 “·εστωωω σ Ι
τοιΔημητρητ ΜΜΜ: ~
είναι νια ηρὡτη
η πρωτη" και με Φον
- ί τ ' Γ Η" ο :Φίειμο στον σε·
ι ' ειό τετρακεΦαπο ο ισπανός και αποκπείστηκε
από την αποστοπη για το
σημερινό ματς ο “προπαπτικα εμεινε εκτός».
επεναν οι γιατροί
Από την έσω
της καπυτερης όμυνας
του πρωταθηιίματος ο σπυμπιακός εεττ· να σείεει σε
όηους ότι και Φετος σα
είναι αυτός το
αφεντικό...
ηο“κωΝπ
συναντηθεί με τον ανα
πηηρωτη πρόεόρο της
επόμενες ημερες για το
θεμα που έχει προκυψει
“ ”ίπ Ι.
μαθηματα
τους παπ
' ο Γιώργος Γκιρτζίκης σεν εκανε οεκτη την παραίτηση του
Γιαννη πωπω" από την ΚΕΔ. όπως είχε αποκαηυψει
το Ματ· από την πεμπτη ο ο πρόεδρος της τησ θα
επιτροπής όιαιτησίας τις
ΓραΦει ο Λιν
πορευ ται όπως περσι.
ο ΣΦαιρόπ υπος κανει ισια'ίτερα
στημενος από όσα είδε στο
, κατ" για συστατικό `
στο πρΔ σσεκαιίμερο`
νποιιοχιι ¦'|'°
ΑΞΡ°|Ρ°Μ|° "ΗΣ
ΧΡΥ¦°Υ|'|°ΛΗ¦
Συννεῷιό
συναντησαν
οι «ερυθρόπευκοι»
στην ακριτικη Με" ο
Συμφωνα με την ειναι.
σεν προβηεπεται
βροχή την ώρα
του ματς
ο οπυμπιακός
στους νεους. περιμενει
ιούς και εμεινε ευχαρι
' καπιαρι
 ί Με”. =
ο ΜΜπΜιιε
αναμένονται
Πέμπτη-να
Δ“6ι“=“νχ
ο κατασκοποι της Άρσεναη
και της Ντιναμό 2όνκρεμπ θα
τσεκαρουν τους πειραιῶτες
γ ο οι Λονορεςοι θα στείηουν
ανορωπό τους και με τον Με
στο καραίσκακη το :αόρατο
Γραφει ο ΑΛΕΞΗΣ Β'ΡΒ'||ΗΞ ίσεΠίόα '8)
8"ΑΝ°Υ“"Σ
ζ η στατιστικα; ϊ ω
` ΠΕΡΝΑ ο Διαιτητης ' ψ
ί είναι,ο σηπητιιττιΑ-; η
ζ χοτ`ιχίου› και"ρσηοσί 1
του οι ΜΜΜ"  _
'ιησηνώνι ¦ἈιπΜΡιιτχ χ(
ικαρσίτσας›οιισε- 
ι ντρα στις σωμα. Δ
 μ ιηονηερσητειιῇ ν
χιόνια. 'είναι τι Μικρός
χπκετ`
φαει σ παπα: ΔιηΜπιντοπονπο: σείσα κι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα