Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
22 09
κ2ἐἔ.ῳΔιτειυΑιεεπτ
ί ἑ))]ιιτιιιΕκτπνιειεΜε
κι πιο. «Μυειο»
ἶΣ Λ" ἑμΣ ΣΗΜΕΡΑ ΑΕΚ - ΠΑΟΚ (22¦ΟΟ)
ΑΡ|ΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 433 ΤΡ|ΤΗ 22 09 2015 Τ|ΜΗἱ 1.30€ Η; Ι Ξ
Χ ¦ / / ¦ Ρ@-ἐ ἐς ή
"χ “ / Β Ξ Π Β _: “
οεΛει ο «ΜΜΜ»
οΜΜΕΣ ΝΕ· # Με
Μπιτ., @το
080 ΑΦ|ΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Σ Δ
ο  σου το ΧΑΜΜηπιοΜ
Η ΔΘΛΗΤ||άΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΔ
Αποφάσισε
νο Βεῆτιώσει
' η την σωμοτική του
ω ποδοσφοἰρου¦
Μ οποτεῆεἰ
πορόδειγμο
συμπεριφοράς κοι
επογγεῆμοτικής
ευσυνειδησἰος
ΑΠ@Ε@ΜΜΠΠΠΕΜ©
[ΡΕΠ© ' ΤΑΣ
Δείχνει σε όπους τι πρέπει
νο κάνουν μέσο στο γήπεδο
“ β. Δ, · (ΜΠΕ ·
· '==ΜΕιὅεΗίτίῇἩΣ
ΣΤΑ ΔιΑΡκΕιΑΣ το Ποδόσφαιρο!
«ΤΕΛΟΣ» ΠΑ ΤΟΝ ΦΥΣΕΚΗ
030 ΕΠ|ΣΤΡΟΦΗ ΠΡ|ΦΤΗ ΣΤΟΝ ΑΡΗ
ΚΑ| ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΡΟΥΣΣΟΥ* ὰ
. η- Ι π
Ο Στάθης Ό
Ρούσσος < Δ
εποκοῆυπτει
οε_ι.ι=ιΕ Μιτκο
@ειπε σοι-ιοΕιΑΣ»ι
ΠΑΝΕΤΟ|ΜΟΣ ΚΑ| Ο ΚΑΤΣΕ
 ΚΑΑΟΥΣ¦ «ΠΑ ΠΑΝΤΑ ΠΑΟΚ, Ϊ
Μ . ΝΑ ΠΑ|ΞΕ| ΑΥΡ|Ο ΚΑΤΑ ΟΑΕ|%
ΠΟΤΕ ΣΤΟΝ ΟΑΥΜΠ1ΑΚΟ» έ
Χορουμενοςω
ο Τουντορ,
 χ που βῆέπει
@ον Βουῆγορο
Ποθοἰνουν
'ζὴιέιόκοι|
,οι ομοξόρες`
Γ|Α Δ' ΠΑΟ
ρα στην Κρήτη
9τυς=φιήόοῳς“ ι
μ νοτο·δινει οπο... . 
. · ` ι ' ^ ”
“Με “ΜΜΔ“:¦ «Μερ“Α:
.έξ · ΣΕΛ.3ο,4ο
Τιμή σε Μ Λάσκαὅη!
Με Με"
τον Κώστα η
8 ΛΟΓΟ'
Η ΑΚΑΔΗΜ|Α ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ
ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕ|Ο
ΛΣ ' Χειροκρότησον
όῆη την ομόδο 
Λ ) .#7 9 Λ - ε
ΖΔΜα@@@@ «ΑῖΜ3ΘΒέΡΡ
ΑΓΡΟΤ|ΚΟΣ= Τ| ΨΑΧΝΕ| Ο Α|ΑΜΠΕΡΗΣ;
ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΜΠΟΡΕ| ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΕΒΕ|!
ΑΠ©ΛΑΩΝ: ΠΔΠΡΝΕΠ Μ©ΥΡΑΤΓΠ@ϋΠ (ΘΠΛΩῖΑ)
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟ|= ΠΗΡΑΝ ΚΟΣΤΑ ΜΠΑΡΜΠΑ
ΔΩΡΕΑΝ 
ο που
ΤΗΣΥΑΡΕΣ|(Ε|ΑΣ ΣΑΣ 
.Θετικες7 εντυπωσεις
' ,3 ο? Ι ·- , [
οπο~το τουρνουο
Ωω” / '
Η ΜεΜΔπ πεσΣΩοΒΑ · κι"
¦ΕΩΗΜἐΒ'Μ ΚΑ'1ΔΩ_Β© Οι ΚΑΦΕΣ' 
ἄΟ ι - Χε γ .ΜΒ ΤΑ !·Α|.|./ 2.;
. Ωι (ρ “ΠΙ ι ι 
¦ " Γή 7' α · ΠΓ / · / / Ο .ΖΟΟ ω- τ' ·· -- 
 Δ`Ξέ@(ί ΒΠΛ|·|ΡΟΦΟΡ|ΕΣ ΣΕΛ.48 Μι Στο... ΜΜΕ ἔ
έΧὶ©ββ]ἔ
Γ`4 ω Χ _ 7
ή ¦_ ρΠΞ5Ξ Μ Μ
ἔ”ἑἴ©<ω' 85 _ Ξ. .

Τελευταία νέα από την εφημερίδα