Πρωτοσέλιδο Έθνος: Νέο σχήμα με τον ίδιο κορμό
Newspaper website WebsiteRecognized text:
· ΤΡ|ΤΗ
22 ΣεπτεΜεΡιογ Με
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: |0'79
ι.3ο€
Μννν.ει:ίιησε. σε
ΧΡΗΜΛΣΠΟΡ
κέρδη αηό
Ελλάδα και
Ευ ρώΠη
))|9·22
ὶι“'Ζ'τιΠΞΜ ὶ3ΉιζιἩιὶ~ἱ“ἰ ΜΔΕ": 3
"ΜΝ ί 'Η ἔ|'ΜἔΜ! Μ ΜΗΝ ΜΝ Ψ Με ΜΡ Η Ἡ: ΜΗ ι' Η ΜΜΜ Η , Η “ί Η
ΕΡΓΑΣ'Α »36·3Τ
Σ  5 ΡΌ'¦ ¦ ·
τιΡ0ΣΦγΓικο ' '
Τα τρένα τηε
μεγαληε ντροηήε »27
ΠΡΟΚΛΗΣΗ
Β" Ε"|ΒΡ|ω| ΗΒΗ'
ΕΜΠ" "Λ Ε"|ΣΤΡΕΨ0Υ"
ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΔ' ΕκΠΛΗΞΕ|Σ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΣ|ΠΡΑ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΝΕ" ΣΗΜΑ
με τον ίδιο κορμό
Μένουν με ενισχυμένεε αρμοδιότητεε Τσακαλὡτσε και
Σταθάκηε. Σε κρίσιμα υπουργεία Βούτσηε, Σκουρλέτηε
και Κατροίιγκα)ιοε3 9ι καραμΠολεε και το Παρασκήνιο
Ο ΝΕΟ κυβερνητικό Παζλ. με το οΠοίο ο Αλ. Τσίπραε θα επιχειρη
σει να αΠαντησει με αποτελεσματικό τρόπο στιε μεγαλεε Προκλησειε τηε μετεκλογικηε Περιόδου, συνθέτει ο Πρωθυπουργόε με τουε συνεργατεε του. Το νέα σχημα αναμένεται να έχει τον ίδιο βασικο κορμό
με την Προηγούμενη κυβέρνηση, ενώ στο τραΠέζι -7 .
βρίσκονται αλλαγέε και δομικέε «ανατροΠέε».
Μ ` ι·ιΑ τη ΣΥΜΦΩΝΑ
ι' Σε θέση-κλειδί ο Ε Χουλια ακηε
7 3 5
 ΜίΗἱιΜἩ'ΜΎσέβη ι ι '
ΠΟΥ ΕΣΠΑΣΑΝ ΤΑ ΡΕΚΟΡ
- ΥΨΗΛΗ
_ - ΜΜΜ
Οι καυτοί Ραντεβου στα
φακελσι κομματικα
Ο'[Ο υΠουργείσ όργανα με ΤΟΠ8
Οικονομικών αμφισβητίεε
Οι ανατροηέε στη φορο· Ανοίγει την εΠόμενη
λογία και η ανακεφαλαιο· εβδομαδα το θέμα τηε
Ποίηση των τραπεζών οι διαδοχηε στη Νέα
Προκλήσειε. »6-7 Δημοκρατία. »Β