Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: Το στοίχημα του Αλέξη ΤσίπραRecognized text:
'2 .. _ἐ -:μ. ; ΜΕΤΡΟ θΕΣΣΑΑ0Ν|Κ|·|Σ
 !'Ι ΑΕΡΑ
  Τα αρχαία νομίσματα
μαρτυρε8 τη8 ιστορία8
- 1  τ||5 |'|όλ||8
Ανακοίνωση σε διεθνές
συνέδριο του Δ|ΠΑΕ
αποδεικνύει πως
τα νομίσματα που
αποκαλύφθηκαν στις
εργασίες του μετρο
χαρτογραφοθν την
επικοινωνία με τη
Μαύρη Θαλασσα
σελ. 43
νννννν.εςε|ίοίοτοεῳ
ΦΛννεΜσΦόΡΜ _ 
ΤΡ|Τ|·| 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΖΟί5 ί ΕΥΡΩ
Το στοίχημα
του Αλέξη Τσίηρα
  σε οικονομία και τρήηεζε5, διαηραγματευσή για μείωση του χρέου5 και μαχη κατα ἙΠ3 διαηλοκή5 είναι οι τρει5 Προτεραιότη
τε5 τή5 νέαε κυβέρνησή8, όηω5 τι5 ηεριέγραψε χτε5 ο ηρωθυηουργόε
Αλέξη5 Τσίηραε, λίγε5 ώρε5 Πριν ορκιστεί, σηευθυνόμενοε στα
κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΜΑ, κατα την εισήγήσή του στην Μαμουνδουρου. «Ο ελλήνικόε λαόε έδωσε μια καθαρή λαϊκή εντολή, για να
ηραχωρήσουμε ενωμένοι σε βαθιέ5 τομέ5 και μεταρρυθμίσει5, για να
βγαλουμε τη χώρα αηό την κρίση», είηε χαρακτηριστική ο Αλ. Τσίηραε.
Η ψήιροε στα εκλογική διαμερίσματα
Ψαχνουν τα αίτια
τηε εκλογική8 αηοτυχίαε
Εγώ δε θα γίνω Κουβέλή5
Το θρίλερ τή5... έδρα5
Οι 300 τή5 νέαε Βουλή5
Π σελ. 340
Γιατί κινήθηκαν σε χαμηλα
εηίηεδα στη θεσσαλονίκη
Αηειλουν
να «τραβήξουν
χειρ6φρενο»
οι εργαζόμενοι
θα προχωρήσουν σε επίσχεση
εργασίαςΙ αφήνοντας χωρίς
λεωφορεία τη θεσσαλονίκη
Π σελ. 40
Μέχρι την
Παρασκευή η
κήλυψη 50 κενών
Π σελ. 40
Κατα 6%
αυξήθηκαν
οι εηιβήτε5
στα καραβακια
Π σελ. 40
Δίψα για το αυριανό
ντέρμηι με την ΑΕΚ
Π σελ. 42