Πρωτοσέλιδο Έθνος: Καθαρή νίκη Τσίπρα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΕΥΤΕΡΑ
2| ΣετιτΕΜΒΡιον 20"5
λε. ονΜον: ιοι78
ι.3ο€
ι[ι,·εμ-  :η  . .
. . Η. .τω ως. :. .χμμ .ΔΝ
`χ|ιι¦.“
ΩΡΑ 3:30 ΠΜ. '9,
τη'  :Ϊ 7 3
.ιΪ“!“:“:ἶ¦  .` _` ;¦ἔ-: / τΔ υ ·. _--___¦_ Με;” ΛΧἑ
Σει8.ιΟ4τμάμοτο ξ
επί συνόλου 19.53 $
35.5% 28% 6.9% 6.2ο/ο 5.6% τη. 3.60/ο 3.4ο/ο
"45 75 18 '| 7 '| 5 '| ι "Ο 9
εΔΡεΣ εΔΡεΣ εΔΡΕΣ εΔΡεΣ εΔΡεΣ εΔΡεΣ εΔΡεΣ εΔΡεΣ
π χε. Αντ" ιιΑεοκ-ΔιιΜΑΡ '  @@ῶΜι) ΑμεΑ
ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι· ' ||||||||||||||||||||'||||||||||||Ι||||||Ι||||||||||||||||||||||||||||'|||||||||||||||||||||||||Ι|||||||||||||'|||||'|||||'||'||||||||||'|||||||
κγΡιΔΡχοΣ Στο
Πολιτικα ΣκιιΝικο .
  ·· ΣχιιΜΔτιΖει τ · + κ
κιιιωι“πι κνΒεΡΝιιΣιι Με ΑμεΑ Χ - ι
Πέτυχε τη συσηείρωση, ' 
δεν αύξησε τα Ποσοστά γ · “ η
ΙΑ καθαρη νίκη Που Παραηέμηει ι γ.
στην ισχυρή εντολή για τη συ· γ ζ'
γκρότηση κυβέρνησηε με ορίζοντα ' _ - Ύ
τετραετία8 Πέτυχε χθε8 ο Αλ. Τσίπρα8.
Ο Πρόεδροε του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίαρχ08
στο Πολιτικό σκηνικό μετά το χθεσινά
εκλογικό αποτέλεσμα, σχηματΚει κυβέρνηση με του8 Ανεξάρτητου8 Ελληνε8. Στη νέα Βουλη θα συμμετέχουν
οκτώ κόμματα.
τ' ηλεοκ
 “ . Η Φώφη κέρδισε
το στοίχημα
 η' ΤΠ$ ανάκαμψη5
ο' `-  Ηττήθηκε το «κόμ· Ι
_ μα ΤΠ8 δραχμή8»
- καιτη5...Ζωή8 Ι _ .·
τιστλΜι _ = 
Ο Σταύροε τιλήρωσε “ϊ
τη σύγκρουση · / Δ
των δύο μεγάλων
Διατήρησε τω Εχουμε μηροστά μα5 δυσκολίε5
δυνάμει5 του Παρά αλλά και στέρεο έδαφοε και
τι5 ηιέσει5 ξέρουμε Πού θα Πατήσουμε.
Η ανάκαμψη δεν μτιορείνα έρθει
ΕΝΩΣΗ κε'ἶΤΡΩΩΝ με τρόμο μαγικό. αλλά θα έρθει
Ο  ΛεβενΤ"5 , μέσα αιιό σχέδιο, τιείσμα και αγώνα
μτιηκε στη Βουλη
μετά ατιό Δι χρόνια
81-37 ΣΕΛ|ΔΕΣ ΡΕΠ0ΡΤΑΖ 8 ΑΜΕΑΕΣΜῖΑ | Δ |