Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Ύστατη ευκαιρία για τη χώρα και τον Τσίπρα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο"ΐᾶ"ι'ῆἩΞ||Β'7'ὲ ΜΒ" ||| |||'
Ο ΕΛΕΥ
7 ΜΗΝΕΣ Δ|ΑΝΡΑΓΝΑΤΕΥΣΕΩΝ. ΒΑΡ|ΤΑ|. 00ΝΤΝ0|.8.
ΜΟΝΟ ΜΟΟΝ Ο ι Οι»  
ή  μονή. Ε Ι
.ΟΝ Ι   ή .ι . ι ι 'Ο | 
ιζ; χ ἱ~'ιΣ"ι7ι7'μιΚ'7κ 
ι   Οι; Ο; ιι τι] ΣΔω μι ΣΔ μι
οι Οι ΡιΦΕΡΕιΕΣ
ο ΤΟΥΣ 325 ΔΗΜΟΣ
Η κΑτΑΝο
ΜΗ ΤΩ Ε"
©ὁΣ.ο Ν ρΩΝ 7 917
ΜΝ. ΟΟ
ΤΡ|Τ0 ΜΝΝΝ0Ν|0 ΚΑ| ΞΑΝΑ... ΣΥΡ|ΖΑ - ΑΝ.ΕΑ.
Υστατη ευκαιρία
για τη χώρα και τον Τσίπρα
› Τσίηρα8 και
Καμμένοε ηου
υηεγραψαν το Μνημόνιο
«κέρδισαν» και την
εφαρμογη του με
εὐθραυστη ηλειοψηφία
Ί55 βουλευτών
› Εντόε τη8 ημερα8
οι διεργασίεε για τη νέα
συγκυβέρνηση εν όψει
τηε αξιολόγηση8
αηό την τρόικα και
τηε ψηφιση8 των
εφαρμοστικὡν νόμων
ΣΤΑ |Δ|Α ΣΧΕΔΟΝ ΠΟΣΟΣΤΑ Ο ΣΥΡ|ΖΑ.
Δ|ΕψΕΥΣΕ ΤΑ ΓΚΑΛΟΠ Ο κΑΜΜΕΝΟΣ
.Κ /'.
Ϊ  ΣΑΝ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕ Ν|Α ΝΕΡΑ...
Δευτέρα 2] Σεητεμβρίου 2015 - Αριθμός φύλλου 1.704 - Τιμή 1,30 € - νιινννν.ε-τγμαε.ταηι
ΤΩΝ ΕΟ
ΔΕΝ |'||·|ΓΛΝ
ΣΤ|·|Ν ΚΛΛ|'||·|
ΣΧΕΔΟΝ
1 .000.000
|'|ΟΛ|ΤΕΣ
ΠΟΥ ψΗΦ|ΣΛΝ
35.55»
ΣΥΡ|ΖΑ
28,04%
697%) 6,28% 5,57% 4,Π%
ΑΝΕΞ. ΕΛΛΗΝΕΣ
3,67% 3,39%
?χ -7 έ
ΝΕΛ ΔΗΜΟΚΡΑΤ|Α ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ Γ|ΑΣΟΚ - ΔΗΜ.ΑΡ. ΚΚΕ ΠΟΤΑΜ|
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
ΚΔ' ΣΤΛΟΕΡΛ ΣΤΗΝ 3η ΟΕΣΗ
ΕΚΤ|ΝΑΞΗ
ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΣΓΑ
«Γ|ΡΟΣΦΥΓ|ΚΑ» ΝΗΣ|Α
Τέῆειωσαν οι... ηῆακες,
ο Λεβέντης στη Βουῆή
 ΟΖ=ΟΞ
Γ|0|0| Ε|ΝΑ| Ο| «300» Γ|ΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΒΟΥΛΗ 
ΣΥΣ|'|Ε|ΡΩΟ|·|ΚΕ ΜΕ ΜΕΪΜΛΡΛκ|·| |·| Ν.Δ.
ΜΕΤΑ το ΔιιΜοΣκοηικο ΝΑΔ|Ρ τον ιονΝιον, ΑΝΑΓ|(Α|0Σ
¦ β: Ο = -_
ο ΕκΣνΓΧΡοΝιΣΜοΣ τον ηοΛιτικον τι-ιΣ Αστον _ 4 Ι ο
. δ '
` χιπ   Ο η   ψ 
γηιΞγογΝι-ι  ,
ρ^ΝΤ|Π0ΛιτΕΥΣι-ιγ
 για τ"Υ
ευρωηαῖκη Δ ιιορἐῷ
Κ°Γ3Γ ο .
ΔΣ; “α ῳ°3
' Εν. ΕῖΜΑι>Ακι-ιΣ
αει".
οι ΔιΑΛγοιικΕ
_ οι ιΕΛΕιιιΣΕ
ΚΕΠ:   Ο.
ΚΕΡΔΗ Γ|Α ΤΟ ΠΑΣΟΚ,
ΣΟΚ ΓΣΑ ΤΟ ΠΟΤΑΜ|
ΔΕΣ.. 'ΟΖ-'ΟΦ
ΟΜΕΔ; Σ Η;; ι,ΟΟΟ
Αντί για
Νομισματοκοηείο
Πήγαν. .. σηίτι τους
ΕΕΣ.. 'Ο'Ο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα