Πρωτοσέλιδο Το Χωνί:
Newspaper website Website







Recognized text:
'Γ" ΜΕῖΜ
κΥΡιΑκΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡ'0Υ 20|5 | Λ"θΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 'Η' | ἩΜΗ= 'β ε ΜιωΜΠἱ.εΓ |/ σπαει @ἰΜ!
Η ΚΥΡ|ΛΚΔΤ'ΚΗ ΔΝΤι-ΜΝΗΜοΝιΔκΗ ΕΦΗΜΕΡ'ΔΑ
 η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ - ΝικοΣ Φ'ΛΗΣ γ η' . ·
ι «|σκυρός ΣΥΡΜΑ ο «Αυτο το
. σημαίνει σταθερή ' · ί: Ο γ καραβάκι
 _ Ρ και προοδευτική η κ Μ ι· ο Ρ ,
' κυβέρνηση» τι · ε Μα Πρωτο
ι κ0σοιδπμιουργουν κλίμα συγκυ- ' ή γ, ' ή <
βέρνπσπς με ΝΔ. δανειστές και
συμφέροντα έχουν αποδεχτεί την
Με! Μἑμ°ΡὁΜ“- “Μαι ο “π “ Νικο: χΡιιττοοοΡιΔιιτ Η ΥπΟψΗΦιΟτ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Μαι Α· παταω:
ουλευτή Λ' Αθηνών του ΣΥΡΜΑ. Ι Ι ·
' “ β ς ΣΒ «Ο Πειραιας ειναι... Λνεξαρτητος Ελληνας» Πλω”
. δ<7
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ-ΜΑΝ!ι ΦΩΤΙΟΥ ΑΠΟΚΛΕ|ΣΤ|ΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΣ|ΠΡΛ Στο ΧΩΝ|
«θέλουμε χέρια
λ · 1
ν:··Ξ::.ι;:““ «0Χ| στην
τη διαπλοκή»
__ _ |
«Διόλου ανέφικτη» η αυτοδυνα- Π α ο ω σ Η
μία. λεει η πρώην αναπληρώτρια '
υπουργός Εργασίας και Κοινωνι
ΣΕΛ. 8-9
 γ των φαύλων» Ύ(
. Ο Αλέξης
' τΥΝεΝτεΥΞΗ - πρωτ κοΥικ ή . ' Τσίπρας στέλνει
Ι Ι · ι" ι
«Καμια επιεικεια Π το τελευταιο του
ρ '. .. μπνυμα πριν την
σε οσους `· ·” κόλπα στον ΜλπνικΟ
' ' · ·_ γ | ξ λαο μέσα απο Το ΧΩΝΙ
εκλεΨαν χρηματα : ' 4! . - και τον προειδοποιεί:
ΕΜ"νων» . ι_ _ , _ γ “Επιδιώκουν να κλείσουν ξανα
Το παλαιοκομματικό σύστημα Λ 7 ί. γ τι, γ τον ελληνικο λαο στα αυτη της
της διαπλοκής κατακεραυνὡνει : .ι · ° ή γ φουλ0τητας' των κυκλωματων της
ο πρώην υφυπουργός Επικρατείας - - ` χ Ξ “ δ!ΠΠλ0Ν7ις. ΠΙ( ΠνὰδαξΠς της θελΙισης
και υποψήφιος βουλευτής γ η Π των δανειστων σε υπέρτατο νομο
ων ^Νε^ ω 8' ^Μ°ς· _ »Αυτο ο ΜΜΜ λαος δεν προκειται να το
Σελ. ι1-ι3 ς ωιτρὲψει. Με την ψηφο του στο ΣΥΡΙΖΑ θα
'· Π ' “ ανατρέψει τα σχέδια για μια Ελλαδα-καθαρτηριο
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ - Ν. Ν|κΟΛΟΠΟΥΛ0Σ ως ΝΔ και τηςτιαλιας φανλΟτητας».
«Ο λαός έβαλε
υπογραφή για
αλλαγή και δεν
την παίρνει πίσω»
«Το μεγαλο ποσοστό των ΑΝΕΛ
θα κανει για μια ακόμα φορα
τους δημοσκόπΟυς να τρίΒΟυν τα
ματια τους». τονίζει ο υποψήφιος
βουλευτής Αχαΐας του κόμματος.
ΚΡΑΤΑΝΕ Το ΧΩΝ| τει το."
Σελ. '445
ΔΜΕΤΛΚΛΗΤΔ ΚΔ' ΑΝΕΥ οΡΩΝ Π^Ρ^'ΤΗθΗκ^Ν ΑΠΟ ΤΗΝ ΕθΝ|κΗ κΥΡ|ΛΡΧ|Δ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα