Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Άγιος Παΐσιος: "Αυτόν πρέπει να ψηφίσετε"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 Ν   ' . -    Ι · @ΜΜΜ
' · Μεσα.
Μ;_ΦΥΜοΥ
(4790887
κι" 4. ΕΥΡΩ
Η ΩρΗΩκτ|£Ι Νικ Σε ῆΙΙνΠ% δ·
ο· Π:“οτρ·5 [Ιμ“οκΠε 5 ΠΙ5 εμΠμυω
Η «ὶΙωΙΙΙ·““ Α·|Π: μι ΜΗΝ Ιω” ΛυμΙΙ“Ι
|·ΙιμεΜ )Η||“ι Ιυ||“`
(Η |›·ὁ“μ·“ ΙΙ“μμ“ “ΙΙΙ Η
. .ΙΙ·Ι||“|“ῆ“|“· “Η··ΙΙ·|
ΣΤΑ °
ΣΟΦΜωΤ0ΝΜΟ
- ΠΟΦΜΜΜΜ
Μ·ΜΟΚΟΜ.
ΑΜΣ ΠΑΝΟΣ
“ ο" πρεπε'
| Η | ύ ΜΜΕ 4-5
Νέο "προεκλογ·κο μηνυμα του μονανχ;›ρ(Παω|
που προέβλεψε Την κσΤορρευση Τω