Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα: Μονομαχία σε τρύπιο φουσκωτό
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ιιιιιιιιιιιιιιι ιιι
"Ε "Η" ΚΑΡΤΑ
000 Με.. ο των” για ηῳσοηπω
ΚΔ;.Ξ με. Ξ
Μανιαἰα Ασφαλεια Αυτοκινἡτου μονο με
Για όλα τα _ 
. ·:«4-··~ .·   " .. · 
αυτοκινητο ,Ί _ ή Έ· _ ι. Ι . · :Δ · . ·.  _: ο τ ωτ- , κο·θο εχετε τη δυνατοτητα να οσφαλισετε ω?
°"ὁ 600 α  ἐμὲ -' ἩἩ - ΜΙΒ. "8"°"ᾶ' το αυτοκινητο οσε για εναν ολοκληρο μονο χωρα αποστολη =·-%
ἑω5 2500 α  "Β δικαιολογητικών. Το κομι·ιονι θα ισχυει για δύο εβδομαδα. ο
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕ|ΕΣ ΣΤ|Σ ΣΕΛΙΔΕΣ 50-51
ννννΝ.ρτοιοτΜωοἰτι5υτοΜ0.στ- πα.- τα 500 3000
ΣΕ τι>νΙιιο
ΦονΣκΩτο
· Σ ΕΛ. 4 - ι ι
ΕΚΛΟΓΕΣ Ξ
20' 5 ϊ 
'|'¦ΑΜΚΜΗΚΕ. ΜΕΝ"
αλλα ελιτἱΖει 10 μοναδε8
ακομα στον σε 20 αμερεε,
Πρωτια και Παει Προσδοκανὶκα
με το Ζὸρι στο νομο και
στον Σταύρο σκαρατισμὸ
και τα Φὡφα οικουμενικὴ8
ΑΛΕΞΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΤΣ'ΠΡΑΣ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ
Χ Πολ Κρούγκμαν/ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ · ΜΑΜ-45
ιιΟ ΜΝΗΜΟΝ|ΑΚΟΣ π|ΠΡΑΣ
Ζω» Ο ΣΥΡΙΖΑ για τον οποιο
Παλεψαμε δεν υΠαρΧει Πιο
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ · ΣΕΛ.28-29
Ν””"Μ
ΠΝΑ' |Δ|ΟΣ ΜΕ "ΟΝ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗ»
ΔκΙτε με το ΒΕΝΑ το ντέρμπι αναμεσα στον ΠΑΟΚ
και την ΑΕΚ στον ϊωαπ° στο 
Τον μοναδικο ωὁἈωοΜω ω τον 80152·
στο ιξωυΛλο του ιν80τον Μοτο· ΜΗ
ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΠΡ0|(ΑΗΤ||(Η
ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΣ|ΠΡΑ
Που βαφτι0ε την Παρανομισ ααΛὴ γραφειοκρατια
Ποθεν εαΧεε μετοΧρλονιο
τελειωνορν
τον «παλιο»
' ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ
με τα έργα Με Δ'ΑΤΜΗΣΗ ΑΤΕ ,ι Γ
.οΑλὲκοε Φλαμιιουραρα5 ή
“..- 4
Μετα το διατρΜο συμφώνατικὺ που εκανε στο Αρωγε|σ πιο
Αοτυνομ|α8, τον Τετοραι το οριο! εστειλε τον λογισὡ του να
αλλαξει και το μετακολογιο στο Γενικο Εμαορικο Ματρώο. λεγοντα8 οτι θΒουν να διορθώσουν ένα Μθοε - Τι Μιλανο. οικω,
στο «αρθεν Μ Που κατέθεσε στα 27 Απριλ|ου στα Βουλι'ι:
Εκανε την νταντα
στα ιδιωτικα και...
...έπαιρνε και καμια
εργολαβἱα Με ΕΥΔΑΠ
Ο κυρ Αλεκοε διαφι'ι Με τον εαυτο του σαν σκακιού»
των Παιδιών του Με και τα συνοδευε στα μαπα
των ακριβών ιδιωτικών σχολε|ων τουε · Σ Η. ι Β- 24
Μαιο::