Πρωτοσέλιδο Βραδυνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕκὁΟττ15:Κωνοτοντἱνο5ΜΠτοΠ5 Ι9-2ΟΣεΠτεμΒρἰοω 2015 · Αρ.Φ0ῆῆου 928 · Τ|μἡΙ ευρώ |6ιοκωοεο:ΕΝΤγΠοΕκΔοΠκΗ ΑΕΒΕΤ
ί Ο  '
4 η.
τΕγΞΗ ΑΣΦΑΛ'ΣΤ'ΚΟ ΜΟΝΑ
έ ε   “Η Ν.Δ.θο κερ6ἱσει Με να κερδίσετε Νεσ“ροΒοσοκΜ» Η“ΒτΚ»σκορ6ρε·
 .- γ·οτἱοκοομ05 δεν
Ξ ονἑχετοιτπν εξαπάτηση»
.  » Η Σοφ€ο Βοοῆτεψη, υΠοψὴφιο
< < Β' Αθηνων¦ Με στη «ΒτΚ»
Πῆοσμοτ|κὁεφ οπὁτηΔευτέρο
» Η" θο οΠοφογετε » ΠΟΙΟ' θο Πῆηρὡοουν τη
υ5 κοκοΙοη|ε5 νεο φοροῆογ·κΠ κοΙο|γἱὁο
του Μνημονίου 3 ΚΟθὡ5 ερχετε· Ο ΕΝΦ'^
Μ. η
κοισοε στέῆνε|
ταμείο
     ·  » Προτοοε·5γ·οτο Ποιχνἱὁιο
β · Ή·  τουΣτο·χὴμοτοε
ΜΒ ΜΝ)