Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Μέτοχος:Recognized text:
ΜΑΡΚΕΤΙΕΣ: ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΓΙΑ ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΣΕΛΟΝΤΑ, ΙΝΤΕΙζΨΟΟΒ Ο 24-25
0"(0Ν0Ν'Λ · 7 ΧΡΗ"Αῖ|ΠΗΡ|0 · |Ζ-|3 ΕΤΑ|ΡΕ|ΕΣ · '4
Ξένοι εΠενδυτές με Τι αλλάζει μετά ιτιν Ποιες εισΠγμένες
το άΠλο Πάρά Με ι)ΠοΒάθμισΙι άΠό Π5Ε Πουλάνε άστ1μικά
ΡΤ ,00111
Τώρα οι· Με
@ι στις οθόνες σας!
Μόνο στο
δι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΕΟ ΦΥ
ωνννν.ευΓο2όεγ.9Ρ
ΕΒΔΟΜΑΔιΑιΑ ΕΦΗΜεΡ·ΔΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Ετος ι8ο . Αρ. Φύλλου 9η. Ι8·ΖΖΣσπεμβρίου Ζοι5 · ει
ΝΕΤΚΑ · 6 ΕΛΛΗΝ||(Λ ΠΕΤΡΕΛΜΑ · Η ΛϋΤΟΗΕ|1Μ · Η ΕΛΒΛΛ · Η
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΜΠΕΣ-Κ0ΚΚΙΝΑΜΝΕΙΑ >κΡιΝοΥΝ ΤΙΣ ΑΜΚ · ιι
ΠΛ|ΧΝ'Δ'Λ
  ΤΕΛΟΣ!
Μέ ·#
36 Π ·$·ὶ “`¦
| ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΡΕΑ. 8-9
Το ΕΠΕΝΔΥΐ||(Ο ΕΡ"ΑΛΕ|ΟΜ
53ΊΟΟΟ
'[7Ί Ί08