Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
Μακ τκτικτ Στο 0-0 τισ ήἶιἶκον κε ιιικ κλκηκλι
- ιιον τνιιεχι2τι κι εικιι Διιπιιιιι κε τι: ειιιικικετ ΜΑΜ
` ΜΝ... ή"Ατι-ι:ε
κΑι Αντα: ·
' Μοιράι05 ο Μακ που εχασε τρει5 μεγαλε5 ευκαιριε5
' ΤωΜορ Δεν με ικανοποιει η ιοοηαλιαΪΘελαμε τη νίκη
νννννν.58ητιασοα|.9ι
κ 74  Π.ΣΤΕΑΑΑΣ:κ .. Μο ηρθε στο τελο5αηοτο Ντορτμευντν
ΤΜ" Ίβο( | ^Ρ-Φγ^^ογ4·ο“ Ρ ΜΒΝΕ" . Δ. _'_ η _ . .ΤΣΑῆΑΥ-ΑΝΑΑΥΣΗ: Αριοε_ασυνδετο5,μεπροβληματικηαναηωΞη›
ΜεὲρὁΝΟ ΑΦΥΠΗΡΕΤ|ίΣΕ ο ΜΜΜ Σ"ΑΝθΥλίίΣ
 χ  ΜΕΤΑ ΑΜ ί6ΧΡ0Ν|Α θΗῖΕ|ΑΣ
ΝΕ ΤΗΝ 5η θΕΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΝί|ΑΣλΕΤ
Μ' τα ηι>ιιοινκηιιιιιι Ε|Σ|Τ|ίΡ|θ
' 0 Σίλβα περίμενε περισσοτερο
απο τα «φτερά» τη5 ομάδα5 του .
·Ταντάμινοκοιοπροβληματισμάε τη . ·' 1 ' ιἩΕθνίκΠὁενεινΟιμΟνΟὁιΟκΩίΟε15.μετΟΜιΟκΟ κακο
ΜΜΜΜΜΜΝϊΜ“° ' _ ειναι αφοσίωση. αγαπη. συνδεση με την πατριδα.
'Ξεκαθαρίζει σήμερον·α Ντομίνγκε5 δήλωσε ουγκινημεν05 Ο να και Με.
?4 ' Ακολουθουν και οι αλλοι δυο... τελευταιοι των πρωταθλητων
Μ Φ _ Μπουρουση5 και Ζηοη5
   ΜΜΜ πορειατωντριων αιιοτοχρυσΟτωνΝεωντουΖΟΟΖ
ΣΤΗΝ ΕΠΟ
' Ω$ κακάγουστα ανέκδοτο
χαρακτήρισε η Ενωση τι8 αναφορέ5
τηε ομοσπονδίαε περί αξιοπ·ατίσ5
· Ραντεβου Μελιααανίδη με
Αλ Μαναουρ. αλλά συμφωνα με ηηγέ5
το γήπεδο δεν μπήκε στην κουβέντα ε
ΜΜΜ: @6)
ΤΟ ΠΛΑΝΟ
ΠΑ ΤΟΝ ΕΣ|ΕΝ
Λιλ · ΑΠΟΣΤΟΛΗ:
β. ΠΟΥΝ
«Σε ευχαριστουμε
για όλα. ακομα
και για τα δάκρυα»
' 0 Γκανέζοε θα είναι αλλαγή
με τον Λεβαδειακό και πιθανότατα
θα ξεκινήσει στο μακ με τον Πλατανιά
' θέμα: Οι |2+4 δεξιοί μπακ
σε Ι ί χρόνια ' «Εκτίθεστε ακομα
ΞαΓι-ιιΝσΣ
6 "ΚΑΣΟΛ
Νίκησε μάνῳτου (ΔΟ η.. ι ί ρ.)
Μ χΒΜῦ
περισσοτερο» η συνέχεια “Ἡ  Ψ ,_
στην κοντρσ νε την ΕΠΟ : | ¦ ὁ' 3“   ἑὶΕΛ|ΔΕ 7 ._ .. Ι” ΓΙ
κΜει @ · ΟΦ ·    
ΜΑΖι Στο ΜΕΓΑΛΟ 
ΣΤΟ|ΧΗ ΜΔ ω%τ Ο ΑΣΤΕΡΑΣ "Ν'|Τ"'"'Ε ΜΗ! Τ"ἱ ΜΑ "ΗΤ". ΜΑ" Τ" ΕΜΠΜ"Τ||'Ε (Τ ·')
 ο' Μοιρ›ΜαΡ.ἑυΜΜρ ργκοΜρ ρ ικ¦ και  ο έ
 ο ' οι Αρκάδεε αισνιδίαοαν στο 2' με τον Μάσα. που είχε και δοκάρι ' οι Τσέχοι ιαοφάριααν στο 56' λ _
'5 _ ι και πίεααν στη συνέχεια ' Ακυρώθηκε γκολ τη5 Σπάρτα στο 93' ' Σκάσνι: «ο Κοαίτσκι μου είπε “
- Με δεν του έγινε φάουλ» Π Βεργέτη8: «Η διαιτησία δεν επηρέασε τον αγώνα» Π ΑΠΟΕΛ - Σάλκε 0·3
Παναθηναϊκάε και 5Ισίχίπιαη.ατ Ο
 ί σκοπιά:: ΣΤΑ... ΜΑΜΑ
τη5 συνεργασία5 τουσ έ. ¦ - γ. κ . .. . . . . . , , .
με στόχο την ΜΜΜ _  1 |  Ω ΞΑποτυχημενη η ευρωπαική εβδομάδα για το ελληνικο ποδοσφαιρο. κάθισε αυξηθηκε η διαφορα απο την Ταεχια