Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
11 1 ω ΣΤΑ-σ ΣΗΜΕΡΑ (ἐΩ=Ω@)¦~ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟ» ΑΝΝ!!! ΜΕ |ΝΜΕΡ“ ΜΠΡΜἩ|ΜΒΑΣ
 ΑΡιΘΜοΣ ΦΥΛΛΟΥ: 430 | πΑΡΑΣκεγΗ 18/09/2015 | ΤΙΜΗ: 1.3ο€ Δω) Η ΑΘΛΗτικΗ εΦΗΜεΡιΔΑ
Ε)(ΑΣΕ..ι`
Κ .κτ η '7 ί η»
Μπήκε αργό, κ > / ' -· Δ - Ο:
απέδειξε ότι θα ψ _ 7 μ  η / κ
μπορούσε ' _ γ Ο'  ; γ
να Βοηθήσει ' " - Ύ= Ί
περισσότψ7 ς η Ο ' ,
εαν είχε ` - ' ·' - ' ,
μπαῆαντερ“. · 
Παρών σ ΙΒόν, μαζι
παππούς φἰῆσας του
έφερε από
η ΑΕ χαΡΑι!Ε
.¦ ΜπΕΡΜπΑτσΦ
ς “Β¦ κΑι κΑΑσγΣ; η
τΡιΑ ΞΞ-Α-τετῆ
ι ι |7 ι ·¦ · `Ι ι Μ·
Ἀστσχρς Αν ·  ο Ι“Παω καῆσς·
· κ°ιχθες Ί Ο 3 ΑποΣτοΛπ
:μ η' | . | ~ Α - Στο ΜπΑκοΥ
- 9νκ0ῆ·““εΡΛ Ι· .4  ·- ι Στέκια ώ
ΑΔ 1 έ;ῇ _ ' _ ι μ “η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
 Μ.  
ΑΣΕΝ ἶΞ-ιΡΩικσιρπΑΑα
ΣΧ0Λ!Δ. Ν||(ΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑ|(|·|Σ
με ¦ Ε ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣ|ΛΟΠΟΥΛΟΣ
ι  Ρ€Π<ῖ›ΡΤΔΖ Σ. Γ|(|ΝΑΣ. ΣΤ. ΣΤΕΡΓ|ΑΔ|·|Σ
Η Ρ. ° ΜΕ
| Ο Μ¦ ·. `~ ΕΡΤ Σ ' > ; η _ _ 7 κ· χ 7 ,ς ν
ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΣΧΟΑ|Α - ΦΩΤΟΓΡΑΦ|ΕΣ · ΣΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΕ πΑΘΡΑκικα, ΧΑΝ|Α, ΟΑΥΜΠ|ΑκΟ Β.
Θ «Απενατόρε»
ω γνωρίζεται
η παίκτες
080 ΣΤΗΝ κΡι-ιτι-ι Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ!
ΣΗΜΕΡΑ Μ|ΑΑΕ| Ο «ΠΑΠ» έ ς]
 Ό χ ΜΒΜ!
) “Ἡ κ
έ / ι·
Θαεἰὐἶι σε όῆα ζ; Ο
τα εκτός έδρας η ` ' 4 Ο
η 080 ο ΗΡΑκΑΗΣ Με πΑΣ,
· Σἑ^ἐ1·13 ΑχΑΡΝΑικο, κΑΡΑιτΣΑ
ε ¦ ,
› ΣκΕΝτΖσΣ:
«ο ΑΡΗΣ αΑ
Με κορυφαία τον ΜακΝίῆΙ μ
ο Άρης κέρδισε τον
Απόῆῆωνα 79-75 και πήρε
 την πρώτη θέση
 στα τουρνουα της Λευκαδα ·
η 020 ΑΡΗΣ - ΠΑΤΡΑ 79-75 κι
τσν_πρ_σπσνητή ¦
Η σΜΑΑΑ'ΑΝΩΡΕι πΑ“ΜγτιΛι-ιΗ(
 5 ¦ τι Η -Ι Με* ΠΓΔΜ! ΠΡΟΣ!) ΜΟΡΣ/Α
Ἀμ@ΞΝΑ “ - τ ΕΦΒ _ΜΡ¦|Μ_ Μ!ΤΔΩΡρϦϦ 
ι Ρ. 7 7 κ η η
/ Τ Η
ρΠε5Ξ θά ὅ Ή;
18 09
 4 :-ξ Ξ
~ ν :Σε
ι :Αβ-ε .
_έ.οΔῳ¦`

Τελευταία νέα από την εφημερίδα