Πρωτοσέλιδο Έθνος: Μάχη 48 ωρών για 650.000 αναποφάσιστους
Newspaper website WebsiteRecognized text:
χΡΗΜΑΣποΡ
(·ὲ κέρδη από τα
' γκολ στην
Ευρώπη
»'9·25
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ι8 εεητεΜοΡιον ειπε
ΑΗ ΦΥΛΛΟΥ: ΙΟΙ”
ι.3οε
νννννν.ετΠΠοε.9η
-ν η  μμ ΜΜΜ
    4    
εκτΑκτΩΣ το ΣΑΒΒΑΤΟ Με “ ΥΣΤΑΤΗ ΠΡΟΣΠΑθΕ|Α ΣΥΡ|ΖΑ · ΝΔ ΠΑ Τ0100/ο ΤΩΝ ψΗΦ0Φ0ΡΩΝ
Τ0 «ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ κνΡιΑκΗΣ»
ΜΑΧΗ 48 ΠΜ"
για 650.000 αναποφάσιστουε
τΣιΠΡΑΣ κλι ΜΕ'ι'ΜΑΡΔκΗΣ ΜιλογΝ Στο «εΘΝοΣ»
Να μήν Η Ελλάδα χρειεΠιτρέψουμε αζεται σταθερόνα σβήσουν το τητα και εμπιστο«όΧι» του δημοψή- συνη. Δεσμεύομαι
φίσματοε και την για μια εθνική ομαδα
ελπίδα του λαου διακυβέρνηση8
ΟΝ κορυφαίο αγώνα «μπρα ντε φερ», Που θα αναδεί- αναποφασιστου8. Το τοπίο Παραμένει Πολυδαίδαλο. δυ
ζει τον νικητή τΠ8 εκλογική8 αναμέτρηση8, δίνουν σκολευσντα8 τα επιτελεία του ΣΥΡΙΖΑ και τη8 ΝΔ να απομέσα σΠ8 48 ὡρεε που απομένουν μέχρι την κάλπη ο Αλ. κρυπτογραφήσουν σωστα τι8 προθέσει8 και τα μηνυματα
Τσίπρα8 και ο Β. Μεϊμαρακηε, με στόχο να κερδίσουν του8 των περίπου 650.000 αναποφάσιστων. »3-5
Ο ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΣΠΑΝΟΥΛΗ  
Η Εθνική έχασε
τον ηγέτη τη5
Φεύγουν και οι Ζήση5. Μηουρούση5. »37
Ο' ΠΟΛ|ΤΕΣ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΟ «ΕΘΝΟΣ» »ΦΥ
|'|ΑΤ| Ε|ΜΑ| ΑΚΟΜΗ ΑΝΑΠ0ΦΑΣ|ΣΤΟΣ
ΔΥΟ ΧΡΟΝ|Α ΜΕΤΑ
ΜΠΑΝΤΑ
ΤΡΑΓ| ΕΣΑ ΠΕ|ΡΑ'ΩΣ Μ'ΧΑΜΜΑΚἩ
ΕΡΕΥΝΑ
Καλή χρονια για το ελληνικό κρασί
Εξαιρετική χαρακτηρίζεται η φετινή Παραγωγή για τα ελληνικα κρασιά. »28-29 .
ΗΜΜΜΜ