Πρωτοσέλιδο Αυγή: Δημοκρατικό προσκλητήριο για μια δίκαιη Ελλάδα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
π* _“ ”"_” __'
(@3 .
Η ΑΥΓΗ
Μ.ανείΒτ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
Η' Μ! τε
Βούλιαξε η
Φρόνημα
και φρόνηση
η ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΦΛΙ:°ΑΚΛΑ'Ι
Πολλοί επέκριναν την κυβέρνησή λέγοντας
η ότι δεν ήθελε συμφωνία/Οταν φόνακε πως ή
ΜεκειΑΠΗΜΜ1 _
Οελε. η κριτική μετατέθηκε. Η κυβερνηση ήθελε συμφωνία. αλλα δεν ήξερε να διαπραγματεύεται. Στο ερώτΠμα: αν οι αλλοι ήξεραν. γιατί δεν διαπραγματευθηκαν· η απαντησα ήταν:
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 · Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ · ΑΕ ΦΥΛΛΟΥ 12400
Ν.Δ. στην όδεια
7 ελ.)
. . ί . _ - γ· 7 Β' »Ο Ι 
Υ ¦  7  ·  `έ“ ' τ ` 'μ · Ή 4%
*κ .κ εφέ” - -ν >_ ' 1
χ . =·¦¦¦ ΒΧ:
ω Μια
8' ι   κι: 
Η οδόε Σταδιου Πέντε μετρα αΠό την Πλατεία και Π
Δημοκρατικό Προσκῇιιτήρισ
έ ια μια δίκαιη Εήῇόδα
Τ1Μ= 1,5 Ε
Απολύσεις στο Δημόσιο
Ομόνοια
έ Με· ι .  ..τα
' ·~ κκ” χ 8
εΓ·_ .7 :ό 7
 ιι ι
0665 Αθανα5 είκοσι μέτρα αΠό την Πλατεία
για να κυβερνήσει η Αριστερό
με όνετη κοινοβουλευτική
πλειοψηφία
Χθες από ταν Κρήτη, σήμερα από το Σύνταγμα. ο Αλ. Τσίπρας απευθύνει το μεγαλο
δαμοκρατικό προσκλατήριο του ΣΥΡΙΖΑ για
να συνεχιστεί ο δρόμος τού αγώνα και τας
μό.κΠς για μια δίκαια Ελλαδα Με γνώμονα τα
συμφέροντα της μεγόλας κοινωνικής πλειοψηφίας, που στηρίζει και εμπνέει τον ΣΥΡΙΖΑ. ο Αλ. Τσίπρας ζηταει ισχυρή εντολή με
ανετα κοινοβουλευτική πλειοψηφία, Που να
διασφαλίζει τετραετή διακυβέρνηση του τό
; που από την Αριστερό «για τις μεγαλες συ·
“ γκρούσεις. τομές και αλλαγές που έχει ανό
γκτι ο τόπος». Η μόκα δίνεται μέχρι ταν τελευταία ώρα. Πόρτα - πόρτα, σε όλα τα Χώρα.
καθώς «καθε ψήφος που δεν δίνεται στον
ΣΥΡΙΖΑ είναι ψήφος εμπιστοσύνης στα διαπλοκή και τα διαφθορό». ΣΕΛ. 3
Η Ευρώπη σταρί1ειΣΥΡ|ΖΑ
Προσωπικότητες από την ιταλική, γαλλική και
ιρλανδική Αριστερό στο πλευρό του Αλ Τσίπρα
ΕΜ 15
Έκτακτα σύνοόοε κορυφή5 τικ ΕΕ.
για το Προσφυγικό
Η Ευρωβουλή ψήφισε το σχέδιο της Κομισιόν για τη
μετεγκατόστασΠ 120.000 προσφύγων στις Χώρες - μέλη...
και περιορισμός πρόσβασης στα
πανεπιστήμια στην ατζέντα της Ν.Δ.
Πλαφόν 15% του ΑΕΠ
για την εξυπηρέτηση
του κρέους
ΣΕΛ. 18
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
Αβυσσαλέες
οι διαφορές
των κυβερνήσεων
Τσίπρα και Σαμαρό
«Οι όνθρωποι δεν
ενδιαφέρονται ποιος
θα διαμαρτυρηθεί
καλύτερα»
ΣΕΛ. 6-7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα